La Generalitat paga els primers 7,4 milions del pla Resistir Plus a 2.627 empreses que tributen per mòduls

a Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha resolt ja els primers 7,4 milions d’ajudes directes de la primera fase del Pla Resistir Plus, dels quals es beneficiaran 2.627 empreses que havien sol·licitat la seua ajuda en aquesta fase. Els primers expedients resolts representen el 54,27% del total de sol·licituds formalitzades que s’han registrat per a la primera fase del procés, per la qual cosa el 45,73% restant es resoldran en els pròxims dies.

Estes primeres ajudes van dirigides a autònoms que tributen pel règim d’estimació objectiva o mòduls; a empreses de nova creació en 2019, així com a aquells negocis que hagen fet canvis en la societat mercantil.

El 87% dels expedients aprovats ha sigut per import de 3.000€ la màxima quantia que podia sol·licitar-se en aquesta fase i el restant 13% (345 expedients d’un total de 2.627) han sigut per una quantitat inferior, en registrar les persones sol·licitants deutes pendents per quantia inferior a la màxima establida.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha destacat que ha cursat ja les ordres de pagament perquè les persones beneficiàries comencen a rebre els diners a partir hui dilluns i ha subratllat que per al Consell constituïa una prioritat donar liquiditat a aquells autònoms i empresaris que pitjor l’estan passant amb aquesta crisi econòmica.

Deixa el teu comentari