La Generalitat publica les ajudes al lloguer per al 2020

La Generalitat Valenciana ha publicat les ajudes al lloguer per a aquest any 2020, que podran presentar-se des de hui mateix fins al 31 de març.

L’objectiu del programa d’ajudes és afavorir l’accés a l’habitatge en règim de lloguer i facilitar el primer accés als joves.

Les dues línies de subvenció del programa són la línia de lloguer jove, que la poden sol·licitar els titulars del contracte d’arrendament menors de 35 anys, i podrà aconseguir un 50% de la renda del lloguer. D’altra banda, la línia de lloguer genèric, que no té requisits d’edat, podrà aconseguir fins al 40% del lloguer amb un màxim de 2.880 euros anuals i fins a un 50% si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, amb un màxim de 3.600 euros anuals.

Poden accedir a aquestes ajudes les persones amb un contracte de lloguer que complisquen el límit de preu establit per municipi, en el cas de Godella un màxim de 480 euros mensuals. També hauran de complir amb les condicions d’ingressos de la unitat de convivència, que hauran de ser iguals o inferiors a 3 vegades el IPREM i de manera excepcional, com a famílies nombroses o persones amb diversitat funcional els ingressos poden ser de 4 o 5 vegades el IPREM.

Seran grups prioritaris els afectats per desnonament, famílies monoparentals o nombroses, dones víctimes de violència de gènere o en risc d’excussió social, persones amb diversitat funcional o trastorn mental greu, entre altres.

En aquesta convocatòria se subvencionen els rebuts des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020, i serà requisit obligatori especificar la línia de subvenció.

La tramitació de les ajudes pot formalitzar-se de manera telemàtica en www.habitatge.gva.es fins al 31 de març, mitjançant certificat digital o sol·licitant cita prèvia en el PROP.

El formulari de sol·licitud haurà d’anar acompanyat de l’acreditació d’empadronament, contracte d’arrendament de l’habitatge de duració mínima d’un any, així com rebuts bancaris que acrediten el pagament del lloguer des de l’1 de gener fins a la sol·licitud entre altres documents.

Comenta la notícia