La gestió de l’aigua d’Alcàsser augmenta de 8 a 10 milions d’euros el PIB municipal

Les àrees industrials i la zona agrícola d’Alcàsser, es posicionaran, en els pròxims anys, en una situació de privilegi en disposar d’un ús il·limitat d’aigua per al desenvolupament de la seua activitat. Això serà possible per la creació de la Estació Depuradora de Aigües Residuals d’última tecnología al seu terme municipal.

El sanejament de les aigües és un procés clau per garantir la qualitat de l’aigua i, per tant, la salut de les persones i la preservació del medi. D’ahí la importància de retornar al medi (als rius i al mar) l’aigua que hem utilitzat en condicions òptimes.

Una instal·lació que suposa una oportunitat de creixement, entre els 8 i els 10 milions d’increment del PIB municipal, degut a la implantació de noves indústries i explotacions agricoles que derivaran de la seua construcció. 

L’EDAR permetrà comptar amb una factoria que “fabricarà” aigua per a la zona industrial i agrícola d’Alcàsser de manera il·limitada i sense ocasionar cap mena de molèstia per a la localitat, segons explica l’alcaldessa, que califica de comprensible la posició en contra de part del veïnat

Així mateix, i tenint en compte l’innovador d’aquesta instal·lació, l’Ajuntament ja es planteja la possibilitat de crear un Institut d’Investigació de l’Aigua que situarà Alcàsser com un referent.

Amb esta bona noticia per als seus veïns i veïnes, Alcàsser continua mirant cap al futur amb l’objectiu de treballar en projectes que aporten grans beneficis per al teixit econòmic del municipi.

A finals de la dècada dels 70, la majoria de les ciutats no disposaven de depuradora ni de cap connexió a un sistema de sanejament. Tret d’alguns casos, en què es disposava de tractaments primaris per a separar els residus sòlids de la resta d’aigües residuals, la majoria dels nuclis urbans abocaven directament al medi sense sanejar l’aigua utilitzada per l’activitat humana i industrial.

A més, les grans indústries tampoc feien els tractaments necessaris de depuració a l’hora d’abocar les aigües residuals generades durant els seus processos productius, lligat al fet que les sancions existents en aquell momento eren poc dissuasòries. Esta situació va provocar episodis greus de contaminació al nostre país, alguns dels quals no s’han pogut eliminar fins fa ben poc,

Les estacions depuradores d’aigües residuals i pretractaments que funcionen actualment garanteixen un adequat retorn al medi de les aigües prèviament utilitzades i eviten el deteriorament de les masses d’aigua, principi bàsic de la Directiva marc de l’aigua.

Deixa el teu comentari