La Guàrdia Civil de Tavernes Blanques procedeix contra tres persones dedicades a estafar a través de plataformes d’Internet la compra i venda de productes de segona mà a nivell nacional

En el marc de l’operació “TRES-CENTS I pico” La Guàrdia Civil de Tavernes Blanques ha procedit a la detenció de tres persones, pels delictes d’estafa, usurpació de l’estat civil, falsedat documental i pertinença a grup criminal

S’han pogut esclarir un total de 59 fets delictius

Els investigats van aconseguir estafar més 280.000 euros amb aquesta pràctica il·lícita

A conseqüència de les mesures adoptades en la Instrucció tècnica sobre Investigacions d’estafes en la xarxa i l’augment de considerable durant la pandèmia en un moment que la societat es troba mes connectada, amb la finalitat d’impedir o reduir l’activitat delictiva en aquests sectors, per part de la Guàrdia Civil es van desenvolupar una sèrie d’investigacions per a donar resposta a l’activitat delictiva que es produeix en la compra venda de productes de segona mà a través de plataformes d’Internet.

A principis del mes del setembre de 2020, quan dues veïnes d’una població de la demarcació de la Guàrdia Civil de Tavernes Blanques , denuncien haver sigut objecte de fets delictius, després de tindre coneixement que s’havien fet càrrecs en els seus comptes bancaris, sense haver efectuat les mateixes.

Davant el tipus de fet delictiu, i l’increment delinqüencial que s’està produint en els últims anys, en els delictes comesos a través d’Internet, per part del personal de l’Àrea d’Investigació de Tavernes Blanques, s’inicie l’operació “TRES-CENTS I pico”.

Conegut el procediment emprat pels estafadors informàtics, que utilitzaven internet per a aconseguir obtindre importants quantitats de diners, a costa de les seues primeres víctimes, els investigadors van determinar, que les víctimes, en estar interessades en el lloguer d’un habitatge, publicada en un portal d’internet, facilitaven determinada documentació necessària per a realitzar els tràmits per al seu lloguer.

A partir d’aquest moment, els delinqüents començaven el seu “periple” delinqüencial, on al ja posseir la documentació de les seues primeres víctimes, efectuaven nombroses compres de diversos productes de valor, després d’usurpar la identitat, mitjançant l’obtenció de crèdits en diverses entitats financeres de préstecs, situades en diferents llocs del territori nacional.

Concedits els crèdits per les entitats financeres, les empreses venedores dels productes, després de rebre els diners, remetien les compres efectuades a diferents punts del territori nacional, on persones del mateix grup criminal, rebien els productes.

Els productes ja en mans dels delinqüents, procedien a posar-los per a la venda en diferents portals o aplicacions de compra-venda de productes en Internet, com són “WALLAPOP” o “MIL ANUNCIS”, a un preu inferior a l’habitual, amb la finalitat d’aconseguir la seua venda amb major facilitat.

Les compra i venda d’efectes realitzades pel grup de delinqüents dels quals es lucraven amb la seua venda van des de: bicicletes, patinets, motocicletes, televisors, visors per a caça, ordinadors, rellotges, plaques foto-voltaiques, tots ells de de alta qualitat i valor econòmic.

El volum de fets delictius verificats fins ara és tan elevat, que, fins al moment, les províncies de la geografia espanyola afectades són: Saragossa, Madrid, València, Barcelona, Granada, Almeria, Huelva, la Corunya, Albacete, Astúries, Navarra, Múrcia, Alacant, Pontevedra i Guipúscoa. El que va motivar, que per part dels investigadors, hagueren d’establir contactes, tant amb diferents Unitats de la Guàrdia Civil que estaven investigant aquests fets, com de Policia Nacional.

La valoració aproximada dels efectes defraudats o estafats, tant a empreses com a particulars, el perjudici econòmic ascendiria a uns DOS-CENTS HUITANTA MIL (280.000) euros.

Fruit de les investigacions, en el matí del dia 19.02.21, es va procedir a la realització d’un registre domiciliari en la localitat de L´Eliana (València), on s’ha aprehés diversa documentació, i diferents efectes (ordinador, mòbils, etc…), i a la detenció de tres homes d’edats compreses entre els 20 i 44 anys i de nacionalitat espanyola (dos en la localitat de L´Eliana i un a Catarroja), per delictes continuats d’estafa, usurpació d’identitat, falsedat documental (mercantil i privat) i grup criminal.

S’han esclarit, un total de CINQUANTA-NOU (59) fets delictius:
– TRENTA-CINC (35) delictes d’ESTAFA.
– DÈSSET (17) delictes d’USURPACION D’ESTAT CIVIL.
– SIS (6) delictes de FALSETAT DOCUMENTAL.

-UN (1) delicte de PERTINENÇA A GRUP CRIMINAL.

Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Moncada.

Guàrdia Civil

Deixa el teu comentari