La Llei d’Economia Circular manca d’ambició per a fer front a la crisi climàtica i ambiental

Exigim a Les Corts Valencianes un Pla d’Acció Residu Zero

La proposició de Llei per a la Prevenció de Residus, Transició Ecològica i Foment de l’Economia Circular que estan tramitant Les Corts Valencianes pretén donar resposta a l’augment exponencial de la generació de residus i la seua perillositat, fruit de l’actual sistema de consum i de les dificultats per a gestionar correctament els nostres residus. De fet, al País Valencià la generació de residus, el seu percentatge de separació en origen i la taxa d’eliminació en abocador estan molt lluny dels objectius fixats per la normativa estatal, europea i fins i tot pel Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. 

En un context com este, que es manifesta en una colmatació generalitzada dels abocadors, resulta evident que necessitem una nova Llei que ha de ser especialment ambiciosa per a fer front a l’actual crisi climàtica i ambiental. Però, malauradament, este no és el cas de la proposició de Llei per a la Prevenció de Residus, Transició Ecològica i Foment de l’Economia Circular en tràmit a Les Corts Valencianes.

De fet, este dimarts, 14 de setembre, la nostra companya Sara Aunés, portaveu de la Comissió de Residus d’Acció Ecologista-Agró, va comparéixer davant de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori de Les Corts per a denunciar que, malgrat suposar un avanç, la Llei d’Economia Circular no està a l’altura de la crisi climàtica i ambiental que patim i que amenaça el nostre futur.

Tal com va explicar la nostra companya, el mateix concepte d’Economia Circular no dóna resposta a la problemàtica actual dels residus, ja que no aspira a canviar el model econòmic que els genera. En el seu lloc, des d’AE-Agró exigim una Estratègia d’Acció Residu Zero que implique un canvi de model econòmic per a escometre millores estructurals davant l’actual crisi climàtica i ambiental. 

Este canvi estructural que proposem amb l’Estratègia d’Acció Residu Zero és important no sols per a millorar la gestió dels residus, sinó també per a solucionar altres problemàtiques ecològiques. De fet, resulta imprescindible perquè la crisi climàtica i ambiental que patim també afecta a l’economia, la salut i la justícia social.

En este sentit, des d’AE-Agró considerem positiu que esta nova Llei supere les exigències definides pel Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana de 2019. I, per a millorar la gestió i reduir el volum de residus que acaben en l’abocador, aposte per la generalització del sistema de recollida porta a porta de la fracció orgànica del fem.

No podem oblidar que la implicació de la societat en la gestió dels residus és tan important com la tecnologia per a reciclar-los o tractar-los. Separar correctament en origen ens facilita i permet un millor tractament dels residus, siguen la fracció orgànica, els envasos, el vidre, el paper o qualsevol altre material.

Per a assolir el repte de la correcta separació dels residus en origen, a més a més de campanyes d’educació i conscienciació ambiental i d’un sistema de retorn i devolució d’envasos d’àmbit estatal, considerem imprescindible gravar de manera diferenciada el cost del tractament dels residus en funció del seu grau de separació en origen i el seu tractament finalista.

Com va argumentar en la seua intervenció en Les Corts la portaveu de la Comissió de Residus d’AE-Agró, un sistema de fiscalitat ambiental just en este àmbit pot ser una ferramenta molt efectiva per a la transformació social que necessitem. Qui contamina i genera més residus, siga un municipi o una empresa, ha de pagar més per la seua gestió i tractament.

També considerem imprescindible apropar la gestió dels residus al seu punt de generació, amb l’objectiu de reduir la despesa ambiental i econòmica del seu tractament en les plantes. Per això, entre altres propostes, apostem per fomentar la instal·lació de plantes de compostatge de gestió local. Som conscients de la problemàtica econòmica de les plantes de tractament, però una Llei com esta ha de prioritzar els objectius ambientals i no els econòmics.

A més a més, esta Llei hauria de prioritzar també la participació ciutadana i la informació pública, cosa que no fa. De fet, Sara Aunés va denunciar en la seua intervenció davant Les Corts que la participació continua sent pràcticament inexistents en els consorcis de residus i en els plans zonals i la informació autonòmica sobre generació i gestió de residus molt deficient, ja que no tenim estudis ni dades rigoroses a l’abast de la ciutadania.

Per altra banda, des d’AE-Agró valorem positivament que, per exemple, esta Llei plantege estudis de traçabilitat de residus i mesures contra l’obsolescència programada. Però, tant en estos àmbits com en la resta que regula, ens preocupa l’aplicació real de la Llei, la vigilància del seu compliment per part de tots els agents i que veritablement es sancione als infractors. 

Finalment, com va explicar la portaveu de la Comissió de Residus d’AE-Agró, esta Llei només serà efectiva si aposta per la  transversalitat entre les diferents conselleries i administracions. Necessitem que el medi ambient, en este cas concret la correcta gestió dels residus, inunde totes les administracions des de l’ajuntament més menut al Govern central, passant per les conselleries, diputacions i resta d’ens públics.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.