La meitat dels informes de l’Agència d’Emergències sobre projectes urbanístics es refereixen a plantes solars i parcs eòlics

La AVSRE assenyala quins riscos han de tindre’s en compte si la zona està afectada per perill d’inundacions, sísmic, d’incendis forestals o accidents València (05.06.21). El servei de Planificació de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha atés, en el primer semestre de 2021, 56 sol·licituds d’informes d’organismes públics i promotores privades per a conéixer si compleixen la legislació vigent i sobre l’afectació de risc en les zones on volen executar els seus projectes.
El 50% dels informes redactats per aquest servei estan relacionats amb les instal·lacions de plaques solars, principalment en les zones de l’interior de la Comunitat Valenciana.
En concret, s’han estudiat un total de 56 peticions, de les quals 32 són referents a instal·lacions de plaques solars i parcs eòlics en zones agrícoles. La resta, són referents a modificacions de plans generals de municipis, plans de prevenció d’incendis forestals o espais naturals.
La AVSRE assenyala quins riscos han de tindre’s en compte, així com sí la zona està afectada per perill d’inundacions, sísmic, incendis forestals o accidents greus, entre altres. L’Agència informa sobre aquests aspectes, però les autoritzacions corresponen a altres autoritats amb competència en ordenació del territori.
En el 90% dels informes s’ha indicat als sol·licitants que han d’incloure en els seus projectes les mesures necessàries per a evitar riscos d’inundacions i incendis forestals.

Deixa el teu comentari