La modificació de l’ordenança fiscal sobre la plusvàlua en l’Alcúdia aprovada en el plenari

La modificació de l’ordenança fiscal sobre la plusvàlua, una de les principals propostes que duia el PSPV local en el seu programa electoral, va ser aprovada pels 11 membres de l’equip de govern, després d’un intens debat.


Significa una bonificació del 95% no només l’habitatge habitual, sinó per a tots els objectes tributaris del difunt, així mateix contempla que aquesta bonificació serà efectiva per a tots els hereus, sempre que es troben en l’escriptura d’herència, testament o document privat de notaria

Deixa el teu comentari