La Pobla Llarga finalitza la l’elaboració de l’inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO2

L’Ajuntament de La Pobla Llarga ha finalitzat la primera etapa de l’elaboració d’un Pla d’Acció pel Clima l’Energia Sostenible (PACES), que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% per l’any 2030 respecte l’any 2005 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Aquesta etapa ha consistit en realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH a nivell d’Ajuntament i a nivell municipal, per l’any 2010, any disponible més proper a l’any 2005.

L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d’emissions, com són el transport privat i comercial i el sector residencial, causants del 49,38% i el 23,52% de les emissions del 2010, respectivament. De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions de GEH del 2010, que es comptabilitzen en 6.948,67 t CO2e i definir el pla d’acció mitigació que ha de permetre reduir-les fins a les 4.169,20 t CO2e com a mínim l’any 2030. D’altra banda, destacar que les emissions a nivell d’Ajuntament (equipaments municipal, enllumenat públic i flota de vehicles) representaven únicament el 2% de les emissions del municipi de l’any 2010.

El PACES també anirà acompanyat per una estratègia d’adaptació on s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic i es definirà un pla d’acció amb una sèrie de mesures que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos identificats. En funció de l’exposició, la sensibilitat i la capacitat d’adaptació del municipi, s’ha detectat que aquest presenta una major vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic vinculats a la calor extrema, les sequeres i les inundacions.

Deixa el teu comentari