La Pobla Llarga treballa en l’elaboració del seu Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible

L’Ajuntament de La Pobla Llarga està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 20% per l’any 2020 i del 40% per l’any 2030 respecte el 2005.

El PACES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia”, iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de La Pobla Llarga s’hi va adherir de manera voluntària el dia 23 de febrer de 2017.

El procés d’elaboració del PACES, que es realitzarà en diferents fases, i que està subvencionat per la Diputació de València, es va iniciar al mes de febrer amb una reunió dels representants del municipi, els representants de la Diputació de València i l’equip que donarà assistència tècnica al municipi.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions de mitigació tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en diversos camps. De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PACES, tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

“Des de l’Ajuntament de la Pobla Llarga estem totalment implicats amb el canvi climàtic, estem conscienciats de què el canvi és necessari i tenim que actuar ja, per això agraïm el suport donat des de Diputació per dur endavant aquest projecte” comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues “negar el canvi climàtic és un absurd i tots tenim que posar de la nostra part per evitar-lo, per aquest motiu des de l’Ajuntament de la Pobla Llarga adoptarem totes les mesures precises per aconseguir els objectius”.

Deixa el teu comentari