La predel·la del Centenar de la Ploma es queda a València fins al 31 de gener de 2021

El Victoria and Albert Museum de Londres ha concedit una pròrroga perquè els ciutadans puguen contemplar més temps aquesta peça única del gòtic internacional Valencià

La predel·la del retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma, que està sent restaurada per l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, romandrà exposada fins al 31 gener de 2021 al Museu de Belles Arts de València. 

La pandèmia de la COVID-19 va obligar a tancar el Museu de Belles Arts, a posposar el treball de restauració i a reduir els mesos d’exposició pública de la predel·la. 

És per això que l’IVCR+i va sol·licitar una pròrroga al Victoria and Albert Museum de Londres, des d’on va arribar la predel·la l’abril de 2019, per a ser investigada i restaurada, que ha sigut concedida perquè els ciutadans tinguen més temps per a poder contemplar aquesta peça única del gòtic internacional valencià. 

El conveni signat amb el museu londinenc estipulava que la predel·la fora traslladada a València perquè l’IVCR+i en poguera fer una investigació multidisciplinària que comprén tres aspectes: la història de l’objecte i l’estudi historicoestilístic (historiadors) i l’estudi material (restauradors i científics de l’art). El període de permanència era fins al mes d’octubre d’enguany, però hi romandrà tres mesos més. 

El retaule del Centenar de la Ploma, atribuït a Miquel Alcanyís i Marçal de Sax —i probablement altres pintors establits a València— i pintat a inicis del segle XV, estava situat a la desapareguda església de Sant Jordi de València. Aquest retaule és un referent fonamental del gòtic internacional valencià i representa en una de les seues escenes principals la batalla del Puig, que va obrir les portes a la conquista de València en 1238.

L’IVCR+i l’ha sotmesa a un procés d’intervenció de restauració i a una sèrie de tractaments per a, d’aquesta manera, tornar a l’obra un estat de conservació adequat. 

Tal com es va anunciar, l’última fase de restauració, la que correspon a la reintegració cromàtica, s’està fent de cara al públic a la sala del Cor del Museu de Belles Arts, on els visitants contemplen com treballen els restauradors. Els tècnics treballaran durant el mes d’agost i setembre en el seu horari habitual de 8.00 a 15.00 hores, i han establit un horari d’atenció al públic per a contestar a les preguntes que els formulen de 12.00 a 13.00 hores. 

Les tasques que es duen a terme són: en la primera fase d’intervenció es reintegren les xicotetes llacunes que presenta l’obra amb pigments a l’aigua, i una segona fase d’ajust o retoc amb colors al vernís. La tècnica que s’està emprant és el ‘rigattino’ o puntillisme, que és totalment discernible de l’original. Aquesta intervenció és reversible, i els criteris han sigut consensuats amb els tècnics del Victoria & Albert Museum.

Deixa el teu comentari