La regidora Isabel Lozano ha signat hui l’acord amb SOS Odontologia i amb el Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha signat este matí dos convenis de col·laboració, amb el Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana (COPTESSCV) i amb l’entitat social SOS Odontologia, pels quals l’Ajuntament assumeix el cost de tractaments odontològic i de productes audioprotèsics de persones usuàries dels Centres Municipals de Servicis Socials en situació de vulnerabilitat que no puguen fer front al pagament d’estos.

Pròximament se signaran altres acords similars amb la Universitat Catòlica de València, amb l’entitat Odontòlegs Solidaris i amb Vericat (empresa d’odontologia immediata). Tal com ha explicat la regidora Lozano, «des de l’Ajuntament treballem per a facilitar l’atenció professional necessària a aquells col·lectius vulnerables econòmica i socialment que necessiten ajuda per a mantindre la seua qualitat de vida i, concretament en este cas, a donar resposta odontològica aquells col·lectius que no tenen mitjans econòmics o que per les seues característiques i situació social, no poden accedir al servici ordinari o habitual».

Estes intervencions estan incloses en les ajudes d’emergència que presta el consistori valencià a través de la seua xarxa de CMSS. L’acord signat amb SOS Odontologia, clínica dental situada al barri de Torrefiel, estipula una sèrie variada de tractaments que assumirà l’Ajuntament: des d’una visita diagnòstica per la qual s’abonarà un import màxim de 15 euros, fins a ortodòncies en menors que estiguen justificades per constituir un problema per a la parla o l’alimentació. En estes, es preveu que l’Ajuntament aportarà fins a un màxim de 1.800 euros. En tots els casos, s’estudiaran les situacions particulars de cada persona usuària dels CMSS sol·licitant de l’ajuda, i s’elaborarà un informe que justifique o no l’ajuda municipal. 

Les intervencions odontològiques previstes comprenen un ampli catàleg terapèutic: endodòncies, obturacions, reconstruccions, componiments fixos o complexos, pròtesis, fèrules de descàrrega, mantenidor d’espai, esquelètics, o la realització de ponts dentals… totes elles contemplades en el conveni. Pel que fa ls productes audioprotèsics, el conveni signat estipula que l’Ajuntament de València pagarà, a través dels seus servicis socials, un preu de 570 euros més IVA per un audiòfon de pèrdues moderades, 740 euros més IVA per un de pèrdues severes i 920 euros més IVA per un de pèrdues profundes. A més, l’Ajuntament de València es farà càrrec també del motle, pel que abonarà la quantitat de 55 euros més IVA. 

Tal com ha recordat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, pròximament es concretaran els nous convenis amb la Universitat Catòlica de València, amb Odontòlegs Solidaris” i amb Vericat, la qual cosa ampliarà l’oferta i les possibilitats d’atenció per als usuaris dels CMSS, que disposaran de més clíniques a les quals acudir, de manera que l’atenció es puga dur a terme amb un menor temps d’espera. 

Deixa el teu comentari