La regidoria de Benestar social de València aconsegueix reduir en un 80,7% la llista d’espera de dependència

2021-05-31 La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, fa balan dels sis primers mesos del Pla de Millora de la Dependncia

A sis mesos del començament del Pla de Millora de Dependència, impulsat per la Regidoria de Benestar Social al novembre de 2020, s’ha aconseguit reduir la llista d’espera en un 80,7%. La regidora Isabel Lozano ha realitzat un balanç de l’aplicació del Pla, en arribar a la meitat del període d’aplicació, que és en total d’un any, i ha assegurat que esta bona marxa permet augurar que, a la conclusió del programa, s’haurà aconseguit l’objectiu de deixar a zero la llista d’espera.

En total, des de l’aprovació de la Llei de dependència, a la ciutat de València s’han tramitat 42.127 sol·licituds, la major part de les quals es van gestionar entre els anys 2015-2021, la qual cosa reflecteix, en paraules de la regidora Lozano, “el compromís i l’aposta per la bona gestió de la dependència de l’actual govern, que no s’havia donat en els anys anteriors”. De fet, en els huit anys transcorreguts des de la posada en marxa de la normativa, 2007, fins a l’any 2015, es van tramitar 15.195 sol·licituds, mentre que entre 2015 i 2021, després del canvi de govern, s’han tramitat 29.927 sol·licituds, “és a dir, el doble de tramitacions en només un quart del temps”, ha explicat la regidora. Isabel Lozano ha assenyalat també la mitjana anual de sol·licituds resoltes en els dos períodes: 1.899 cada any entre 2007 i 2015, enfront de 4.987 entre 2015 i 2021.

Quant a les persones beneficiàries en el sistema de prestacions de la dependència, en els primers anys (2007-2015) el total de persones admeses en el sistema a la ciutat va ascendir a 12.914 (1.614 per any de mitjana). En comparació, des de maig de 2015 a 2021 s’han sumat 25.293 persones beneficiàries. A data de hui hi ha 27.504 persones donades d’alta a la ciutat, la qual cosa contrasta amb les 7.369 que hi havia quan es va produir el canvi de govern en 2015, ha explicat la regidora Lozano. “Són xifres incontestables”, ha afirmat la delegada de Benestar Social i Integració.

Per això, i des del convenciment que donar accés a les persones dependents és “una prioritat social”, l’Equip de Govern va impulsar al novembre passat el Pla de millora de dependència, els objectius de la qual passaven per acabar amb la llista d’espera (que llavors ascendia a 6.500 casos); posar al dia les revisions de grau, canvis o nous recursos; assumir l’increment de sol·licituds dels últims anys; reduir els temps de registre i de valoracions en els domicilis; i realitzar un seguiment l’impacte de la pandèmia en les persones majors (anàlisis de salut mental).

Per a aconseguir estes metes, ha recordat la regidora de Benestar Social, es va aprovar la creació d’un equip de valoració intensiu i exclusiu, integrat per 38 professionals. De manera paral·lela, es va posar en marxa una plataforma GeoDEP, que permet tindre localitzats tots els casos que han sol·licitat entrar en el sistema a la ciutat i ordenats per criteris d’urgència, antiguitat i proximitat. A més, es van impulsar accions com la centralització de les citacions, i canvis en els procediments administratius. 

Els resultats reflecteixen que s’ha aconseguit reduir el temps de registre de les sol·licituds, de 12 a 2-3 mesos de mitjana; s’ha incrementat el ritme de valoracions en més d’un 55%; i s’ha aconseguit esmenar 5.541 instàncies ja presentades i tramitades (2021).

La regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, ha destacat la importància d’acollir en el sistema públic de dependència totes les persones que ho precisen, i ha defensat que es tracta d’una atenció “prioritària i necessària perquè les persones tinguen una bona qualitat de vida”. Actualment, dels 801.545 habitants de la ciutat, el 21% (168.328 persones) té més de 65 anys. I les projeccions per als pròxims anys incrementen estes xifres: 173.385 persones en 2023 i 209.468 en 2033. Els percentatges per sexes de persones de més de 56 anys que viuen soles se situen en un 33,43% de dones i un 15,82% d’homes. De manera paral·lela, les persones amb graus de discapacitat superior al 65% constitueixen el 5,48% de la població de la ciutat.

En data de hui resta per resoldre les 1.250 sol·licituds que queden de la llista d’espera, a les quals cal sumar les noves peticions d’enguany, que són 1.555. La regidora de Benestar Social ha conclòs assegurant que “per primera vegada en la història de València, acabarem 2023 complint el termini màxim de sis mesos que estableix la Llei per a resoldre les sol·licituds sobre dependència que es plantegen”.

Deixa el teu comentari