La Regidoria de Benestar Social presenta els programes de prevenció i intervenció social als instituts paiportins

L’Ajuntament es coordina amb els IES per a previndre la desprotecció, les conductes addictives i els maltractaments, i per a promoure la igualtat i ajudar a docents i famílies

El regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública de Paiporta, Rafa Gadea, i el responsable d’Educació, Alejandro Sánchez, s’han reunit recentment amb les direccions dels instituts paiportins per a presentar-los els serveis que ofereix l’Ajuntament amb l’objectiu de previndre situacions de desprotecció i desigualtat per raons de gènere, i per a la promoció de relacions saludables i en igualtat. El consistori ofereix una intervenció individual o grupal en coordinació amb els equips docents i les famílies.
A més, la plantilla de Benestar Social ha fet una proposta d’actuació i de protocols de derivació per a que queden establerts els itineraris que s’han de seguir en cada cas, amb l’objectiu de donar una atenció integral i previndre i atendre qualsevol tipus de problemàtica que es puga produir als centres.

“Tenim un equip multidisciplinar complet, i la nostra intenció és continuar treballant per a millorar la coordinació amb els instituts”, ha explicat el regidor de Benestar Social, Rafa Gadea. “El benestar dels i les adolescents, la prevenció de problemàtiques i la intervenció en cas que ja s’hagen produït és una prioritat per al govern de Paiporta, que ha destinat i destinarà tots els recursos necessaris per a atendre les necessitats dels i les joves, de les famílies i dels equips directius i docents”, ha afegit Gadea.

La intervenció socio-educativa als centres té com a eix fonamental donar una resposta integral i multidisciplinar per a la prevenció, la intervenció i la protecció dels i les joves davant de situacions de vulnerabilitat, risc o desemparament des de l’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA), la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), el servei d’Igualtat, educadores i educadors socials i monitores i monitors.

Des de la intervenció, joves, docents i famílies poden comptar amb estos recursos per a detectar precoçment i intervindre sobre situacions de risc de desprotecció, acompanyament del professorat per tal d’avaluar situacions de maltractament i una actuació coordinada entre centres i serveis socials, amb el disseny conjunt d’actuacions preventives.
Prevenció de la violència masclista

Quant a la prevenció de la desigualtat de gènere, els objectius son sensibilitzar l’alumnat i el professorat, previndre tot tipus de violències de gènere i masclistes, i generar la creació de xarxes i associacionisme amb perspectiva de gènere.

A més, dins de la prevenció hi ha també una aposta per les relacions saludables i en igualtat, en el sentit de promoure la salut i la prevenció de conductes de risc, informar a l’alumnat sobre els riscos associat al consum de drogues i altres conductes addictives, promoure programes que augmenten les capacitats i habilitats personals dels joves, i formar al professorat en promoció de la salut i la prevenció de conductes de risc.
Cada institut, a més, comptarà amb monitoratge per a previndre l’absentisme i l’abandonament escolar prematur. Benestar Social valorarà cada cas concret i dissenyarà un pla d’intervenció o l’elevarà a la direcció territorial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives; aquest pla serà executat per l’equip de la regidoria i el propi centre.

Deixa el teu comentari