La regidoria d’Educació de Burjassot impulsa la Campanya Municipal de detecció i prevenció en el desenvolupament maduratiu en la infància

La precocitat en la detecció de possibles desajustaments en el desenvolupament maduratiu dels xiquets i xiquetes d’entre zero i tres anys, és fonamental perquè aquesta detecció, com més precoç millor, serà determinant en el diagnòstic i la possible intervenció sobre la conducta dels menors, al marge que l’etiologia del desajustament recaiga en factors biològics, sensorials i/o socials.

És per això que l’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria d’Educació, que dirigeix la regidora Manuela *Carrero, ha adquirit el compromís amb les famílies del municipi de realitzar accions encaminades a previndre i detectar precoçment les dificultats que puguen aparéixer en el desenvolupament maduratiu dels menors de zero a tres anys. Per a complir amb aquest compromís, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, per tercer any consecutiu, ha posat en marxa la Campanya Municipal de Detecció i Prevenció en el Desenvolupament de xiquets i xiquetes de 0-3 anys, dirigida als menors nascuts en el 2018, empadronats a Burjassot i escolaritzats en qualsevol de les Escoles Infantils del municipi, durant aquest curs escolar 2020/21.

La campanya municipal té un doble objectiu; d’una banda pretén la detecció precoç de qualsevol alteració significativa en el desenvolupament del menor, duent a terme una sèrie d’accions globals i interconnectades d’intervenció dirigides al menor, a la família i a l’entorn, per a millorar competències, pal·liar factors de risc i possibilitar un òptim ajust familiar; i d’altra banda, planificar els recursos educatius que puguen necessitar els menors valorats, i realitzar una previsió d’aquests recursos en la seua posterior escolarització en el 2n Cicle d’Educació Infantil, el pròxim curs escolar 2021/22.

La participació de les famílies en aquesta campanya municipal és de caràcter voluntari i requereix l’autorització prèvia dels pares, les mares o els tutors tutores legals dels menors. La campanya es concreta en diferents actuacions, segmentades en fases. La fase I correspon a l’emplenament, per part de l’Escola Infantil, d’una “escala d’observació del desenvolupament Infantil”, per a detectar indicadors de dificultats en el desenvolupament. En els casos en els quals es detecten dificultats en les àrees de desenvolupament avaluades, durant la fase II realitzarà una valoració *sociopsicopedagógica completa per a determinar les necessitats educatives del menor i planificar les necessitats de suport requerit, atenent a principis d’inclusió educativa. Aquesta avaluació es realitzarà sota les normes sanitàries actuals requerides per la pandèmia de la *COVID-19 i ajustant-se als plans de contingència dels centres escolars. Finalment, en la fase III, es proposaran tallers familiars amb metodologies dinàmiques i participatives, per a oferir a les famílies orientacions en aspectes relacionats amb la criança dels menors.

Deixa el teu comentari