La Regidoria d’Educació de Burjassot treballa amb les escoles infantils per a la prevenció i detecció de dificultats en el desenvolupament de xiquets i xiquetes de 2 i 3 anys

Durant el curs escolar 2018/19, les Tècniques d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, coordinades des de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero, han desenvolupat la Campanya de Prevenció i Detecció de Dificultats en el Desenvolupament, en xiquets i xiquetes, nascuts en 2016, empadronats a Burjassot i escolaritzats a les escoles infantils del municipi.

La campanya, que s’ha desenvolupat en diferents fases, ha comptat amb la participació de huit escoles infantils de Burjassot i en la mateixa s’han valorat a un total de 145 menors.

Durant la primera fase, de planificació, “s’han elaborat uns protocols de desenvolupament evolutiu per àrees, amb senyals d’alerta i que han comptat amb l’assessorament tècnic del Centre d’Estimulació Primerenca d’Alboraia”, tal com han assenyalat les tècniques d’educació.

En el cas de la segona fase, s’ha dut a terme el protocol de detecció, amb la col·laboració de totes les escoles infantils que han col·laborat, als citats 145 menors. En aquesta fase, s’ha detectat i intervingut en sis menors amb necessitats educatives especials, que requeriran suports i atencions educatives específiques, durant la seua escolarització, en 18 xiquets i xiquetes amb necessitats de compensació educativa, que presenten dificultats d’inserció escolar per trobar-se en situació desfavorable i en 16 menors amb dificultats específiques, “retard del llenguatge, psicomotor, d’interacció social i dificultats en la implantació d’hàbits. En aquests últims casos, cal destacar que des del Departament d’Educació, a través del programa d’intervenció familiar PROFAM, s’estan realitzant tallers familiars, orientats cap a aquestes famílies”, segons les mateixes fonts.

Totes aquestes dades, han permés, a través de la Comissió Municipal d’Escolarització garantir, als alumnes i alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, dels recursos necessaris, garantint els principis d’Inclusió Educativa.

Amb l’objectiu d’optimitzar al màxim la implantació del programa el pròxim curs escolar, les tècniques d’educació es van reunir amb les directores de les escoles infantils, per a facilitar-los la memòria de la campanya realitzada en el curs escolar 2018/19 i es van recollir els seus suggeriments i necessitats. En aquesta reunió, també se’ls va informar de les propostes formatives, que el Departament d’Educació, de l’Ajuntament de Burjassot, té previst realitzar el pròxim curs escolar, 2019/20, en aquest tram d’edat, dirigit a tota la comunitat educativa.

La Campanya de Prevenció i Detecció de Dificultats en el Desenvolupament, en xiquets i xiquetes de 2-3 anys s’ha estructurat aquest curs en una sèrie d’actuacions globals i interconnectades d’intervenció amb els menors, la seua família i el context educatiu, complint d’així els seus tres objectius d’intervenció: detectar i previndre la presència de desajustaments en el desenvolupament dels menors, per a intervindre precoçment, assessorar i intervindre en les famílies i planificar la resposta educativa, amb l’alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu, a l’inici del 2n cicle d’Educació Infantil.

Deixa el teu comentari