La Regidoria d’Educació de Godella aprova ajudes a beques de menjadors escolars

El termini de presentació de sol·licituds sàrria del 4 al 22 maig de 2020.

A través de la Regidoria d’Educació, l’Ajuntament de Godella ha aprovat la concessió d’ajudes a beques de menjadors escolars a famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat provocada pel COVID-19.

Les ajudes van dirigides a famílies que no reben el 100% de la beca menjador escolar de la Generalitat Valenciana, per a a l’adquisició de productes d’alimentació bàsiques. D’aquesta forma el consistori continua amb el programa d’ajudes de la de la Conselleria d’Educació per a la població que no puga acollir-se al pla autonòmic.  

L’import de les ajudes anirà des dels 2 fins als 4 euros al dia, depenent de la modalitat a la qual pertanga l’alumnat, durant els 56 dies del període de suspensió de classes en els centres docents comprés entre l’el 23 de març al 19 de juny de 2020, tots dos inclusivament. 

Els sol·licitants hauran d’estar empadronats en el Padró Municipal d’Habitants i estar al corrent en les seues obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Godella.

La sol·licitud de les beques es farà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://sede.godella.es), per correu electrònic (educacio@godella.es), o telefònicament (610 10 11 59), des del 4 fins al 22 de maig

Comenta la notícia