La Regidoria d’Esports es reuneix amb els clubs esportius per a traslladar-los les mesures preventives per la Covid-19 en entrenaments i competicions oficials

La Casa de la Cultura ha acollit la reunió convocada per la Regidoria d’Esports amb tots els clubs de Sueca, per a traslladar-los els protocols preventius establits contra la Covid-19 en l’ús de les instal·lacions municipals per a entrenaments i competicions oficials. També a l’hora d’utilitzar altres zones de la ciutat per a practicar esport. “L’objectiu d’esta reunió és informar a tots els clubs de quines són les mesures que s’han de prendre a l’hora d’utilitzar les instal·lacions esportives municipals per a entrenaments i competicions oficials a fi d’evitar contagis. Per a això, hem elaborat una sèrie de protocols molt complets, tant per a entrenadors, com per a pares i mares dels menors que assisteixen als entrenaments, així com per a les competicions que s’hagen de disputar”, ha explicat la regidora d’Esports, Celia Beltrán.  

Els representants de tots els clubs esportius van ser informats de la forma en què s’hauran de realitzar els entrenaments, “intentarem que siguen en grups bambolla perquè, en el cas que hi haguera algun contagi, s’haguera de confinar al menor nombre de persones possible”, ha assenyalat Beltrán. Una altra de les mesures incloses en els protocols és la de prohibir l’entrada, només en els entrenaments, a qualsevol persona que no siguen els propis esportistes. 

Així mateix, en els protocols facilitats als clubs, s’inclouen les instruccions que s’han de respectar a l’hora de celebrar les competicions “sobre quines zones de les graderies es podran utilitzar, intentant delimitar-les per a poder realitzar millor les desinfeccions. També hem facilitat un protocol per a l’ús de vestuaris i una fulla de consentiment que haurà de ser signada pels pares o tutors dels i les menors. Són unes mesures molt completes; normes que veiem molt lògiques però que s’han de contemplar perquè tothom sàpia què s’ha de fer en el cas que es produïra algun contagi o algun esportista presentara símptomes”, ha explicat Beltrán.  


Deixa el teu comentari