La Renda Agrària valenciana augmenta en un 4,37%en 2018 i se situa en 1.998,63 milions d’euros

El valor de la Renda Agrària de la Comunitat Valenciana l’any 2018, en termes corrents, s’ha situat en 1.998,63 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 4,37% respecte a l’any anterior, d’acord amb l’estimació realitzada al desembre de 2018 pel Servei d’Estudis de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

La Renda Agrària en termes corrents per UTA (Unitats de Treball Anual) ha registrado un ascens del 5,80%,amb una disminució del 1,35% en el volum de treball de l’agricultura expressat en UTAs, segons la informació proporcionada per la ‘Enquesta d’Estructures de les Explotacions Agràries’ (INE) i estimacions basades en la EPA (INE) i en els Comptes de Cotització i Afiliacions a la Seguretat Social. Per a un deflactor del PIB del 1,38%,el valor de la Renda Agrària en termes constants per UTA ha crescut en un 4,36%..

La Producció de la Branca d’Activitat Agrària ha augmentado un 5,61% en valor, a causa de l’ascens del 5,18% en la quantitat produïda i del 0,44% en el preu. Aquest increment en valor de la Branca Agrària es justifica, fonamentalment, pel creixement del valor de la Producció Vegetal (+7,95%), ja que el valor de la Producció Animal ha patit una disminució del 2,40%.

El creixement en el valor de la Producció Vegetal es va deure a l’increment del valor de tots els grups de productes provocat per l’augment de les quantitats produïdes (excepte en plantes farratgeres) i l’ascens dels preus, excepte en les hortalisses, el vi, l’oli d’oliva i les plantes industrials.

Pel seu pes relatiu cal destacar els increments en el valor dels cítrics (+5,25%), les fruites no cítriques (+7,36%), les flors, plantes de viver i plantacions (+6%) i les hortalisses (+1,70%).

En el cas dels cítrics el creixement de la quantitat produïda (+4,29%) va ser superior a l’augment del preu (+0,92%) mentre que en les fruites no cítriques l’ascens del preu (+6,66%) va ser major que el de la quantitat produïda (+1,59%).

Respecte a les hortalisses, el descens del preu (-6,63%) va ser compensat per l’augment de la quantitat produïda (+8,92%). En l’agrupació flors, plantes de viver i plantacions, el preu va créixer un 6%, mentre que les quantitats van romandre estables.

La disminució en el valor de la Producció Animal (-2,40%) es va deure al descens del valor de la carn i bestiar (-5,21%) que no va ser compensada per l’increment del valor dels productes animals (+7,62%). En el primer grup van baixar els valors de tots els components, excepte el d’oví-caprí (+1,67%), mentre que en el segon grup van pujar els valors de tots els productes.

Les variacions de preus van oscil·lar entre el descens de 11,56% en el porcí a l’augment del 11,27% en els ous, mentre que les quantitats van variar entre la disminució del 11,77% en boví a l’increment del 7,06% en la llet.

Les despeses dels mitjans de producció corrents s’estima que han experimentat al llarg de 2018 un increment del 6,23% en valor, degut tant a l’ascens dels preus pagats pels productors i ramaders (+3,65%), com a l’augment de les quantitats produïdes (+2,49%).

L’informe complet de la Renda Agrària 2018 està disponible en la web de la conselleria i pot consultar-se en el següent enllaç: : consultar aquí

Deixa el teu comentari