La Ribera ha detectat 51 casos de violència de gènere en 2019

El Departament de Salut de la Ribera ha notificat un total de 51 casos de violència masclista durant l’any 2019, dins del desenvolupament del programa de cribatge universal contra la violència de gènere de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La detecció d’estos casos positius de violència de gènere ha estat fruit del treball de cribatge dut a terme pels professionals sanitaris dels centres d’Atenció Primària del Departament de Salut. Així, durant l’any passat, estos professionals han realitzat el qüestionari per a detectar possibles casos de violència masclista a un total de 5.510 dones

Cal destacar que en el 84,3% dels casos, les dones víctimes de violència de gènere han rebut maltractament psicològic, mentre que en el 67,3% dels casos el maltractament ha estat de caràcter físic; l’abús sexual s’ha detectat en el 4% de les víctimes de violència de gènere.

Protocol de cribatge de violència de gènere

L’objectiu del protocol de cribatge és fomentar la detecció precoç de casos de violència de gènere en dones majors de 14 anys ateses en centres de salut pels professionals sociosanitaris i actuar al més prompte possible.

Després de la detecció d’un cas positiu, els professionals sanitaris dels centres de salut i serveis d’urgències hospitalàries, activen, en funció de les circumstàncies, els protocols especialitzats amb els quals compta l’Administració per a protegir a les víctimes; això és, el Centre Dona 24 hores, els Serveis Socials, la Policia i la Guàrdia Civil.

Dia Internacional de la Dona

D’altra banda, l’Hospital d’Alzira s’ha sumat, un any més, a la celebració del Dia Internacional de la Dona, que es comemora cada 8 de març. 

Així, el centre alcireny ha col·locat en el seu vestíbul principal una lona sumant-se a este Dia. De la mateixa manera, durant tota la setmana el Departament de Salut de la Ribera ha adaptat la seua imatge a esta celebració en les xarxes socials on té presència i ha repartit regals commemoratius entre els seus professionals.

Comenta la notícia