La Secció Sindical UGT ha sol·licitat en reiterades ocasions el canvi ubicació de la presa de mostres de la PCR que fins ara es realitzaven a l’interior de l’Hospital de la Ribera

Ateses les nostres reivindicacions, la direcció de l’hospital posarà en marxa un circuit en la façana principal de l’hospital, podent-se prendre les mostres als pacients des del seu propi vehicle evitant el major contacte possible i minimitzant la circulació d’aquests pacients dins del centre hospitalari.
Així mateix, la Secció Sindical UGT ha sol·licitat per escrit a la gerència i servei de prevenció del departament que es realitze una reavaluació a tots els treballadors que en la primera onada de pandèmia es va considerar com a personal sensible i els possibles nous casos de personal sensible, perquè es prenguen les mesures oportunes i es verifique que la ubicació que ocupen és l’adequada en estos moments.

Deixa el teu comentari