La Secretària d’Igualtat del PSPV acosta a l’agrupació municipal de Paiporta l’agenda feminista socialista amb motiu del 8M

Rosa Peris: “Les dones ens estan demandant que cuidem dels seus drets, i ho recompensen votant-nos massivament, perquè se senten representades per aquestes sigles”

L’Agrupació Municipal Socialista ha rebut la visita de Rosa Peris, secretària d’Igualtat del PSPV-PSOE. Peris ha sigut l’encarregada de reprendre els tradicionals sopars amb xarrada que organitza mensualment l’agrupació municipal. “Amb els diferents processos electorals, més el període de formació del nou govern municipal ha sigut difícil trobar una data per recuperar aquestes xarrades, però no hem pogut trobar una millor ponent ni un moment més significatiu que el que representa el 8M”, explicava la portaveu socialista i vicealcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, acompanyada en la taula de debat per la secretària d’Igualtat del PSPS-PSOE de Paiporta, Maria Jesús López.

La secretària socialista d’Igualtat, convidada a aquesta xarrada coincidint amb el marc del Dia de la Dona, recordava al seu discurs que ha sigut el Partit Socialista qui ha encapçalat des dels primers temps la visibilització de la dona i la lluita pels seus drets. “Aquest moviment s’està replicant en tot el món, és global, però sobretot és el moviment de les dones i l’hem encapçalat els socialistes”, matisava. 

L’agenda feminista, junt amb l’agenda verda, és un dels eixos centrals de les polítiques socialistes, i per això la secretària d’Igualtat del PSPV valorava el fet que moltes de les dones socialistes són líders i vénen del moviment feminista. “Elles són les que han fet eixa agenda”, ha afegit.

Entre les reivindicacions que, malgrat que no són noves, cobren especial força amb el 8M es troba la lluita contra la violència masclista, encara massa present a la nostra societat, o la igualtat salarial. “Encara estem a mig camí, per això hem de continuar lluitant”, afirma Peris.

Respecte la violència masclista, la diputada socialista a les Corts Valencianes ha elogiat la Llei de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, així com el pacte d’Estat signat entre tots els partits polítics amb representació parlamentària. “Aquest pacte ha dotat amb recursos econòmics, 1.000 milions d’euros, i socials les accions i polítiques públiques per prevenir, evitar i actuar en cas d’agressió masclista. També ho hem fet a través de les polítiques educatives”, manifestava Peris, recordant que va ser el mateix Partit Socialista qui va impulsar aquesta llei. 

En aquest sentit, Peris ha lamentat “la irrupció en l’espai polític actual de forces d’extrema dreta, representades en la figura de Vox, que han trencat aquest acord social. Llancen missatges d’odi, criminalitzant la immigració, i desmunten la ideologia de gènere, però aquesta batalla la anem a guanyar”.

Una altra de les temàtiques més polèmiques que la socialista va abordar en aquesta trobada va ser la “propietat” del cos de les dones, qüestió que obri el debat sobre la prostitució o la maternitat subrogada, a les que el Partit Socialista s’oposa.

Per finalitzar la seua intervenció, Peris celebrava que siguen les dones més joves les que estan encapçalant i liderant les manifestacions al carrer i la visibilització femenina per la igualtat. “Les dones ens estan demandant que cuidem dels seus drets i ho recompensen votant-nos massivament perquè se senten representades per aquestes sigles”.


La Secretaria de Igualdad del PSPV acerca a la agrupación municipal de Paiporta la agenda feminista socialista con motivo del 8M

Rosa Peris: “Las mujeres nos están demandando que cuidamos de sus derechos, y lo recompensan votándonos masivamente, porque se sienten representadas por estas siglas”

La Agrupación Municipal Socialista ha recibido la visita de Rosa Peris, secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE. Peris ha sido la encargada de retomar las tradicionales cenas con charla que organiza mensualmente la agrupación municipal. “Con los diferentes procesos electorales, más el periodo de formación del nuevo gobierno municipal ha sido difícil encontrar una fecha para recuperar estas charlas, pero no hemos podido encontrar una mejor ponente ni un momento más significativo que el que representa el 8M”, explicaba la portavoz socialista y vicealcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, acompañada en la mesa de debate por la secretaria de Igualdad del PSPS-PSOE de Paiporta, Maria Jesús López.

La secretaria socialista de Igualdad, invitada a esta charla coincidiendo con el marco del Día de la Mujer, recordaba en su discurso que ha sido el Partido Socialista quién ha encabezado desde los primeros tiempos la visibilización de la mujer y la lucha por sus derechos. “Este movimiento se está replicando en todo el mundo, es global, pero sobre todo es el movimiento de las mujeres y lo hemos encabezado los socialistas”, matizaba.

La agenda feminista, junto con la agenda verde, es uno de los ejes centrales de las políticas socialistas, y por eso la secretaria de Igualdad del PSPV valoraba el hecho de que muchas de las mujeres socialistas son líderes y vienen del movimiento feminista. “Ellas son las que han hecho esa agenda”, ha añadido.

Entre las reivindicaciones que, a pesar de que no son nuevas, cobran especial fuerza con el 8M se encuentra la lucha contra la violencia machista, todavía demasiado presente en nuestra sociedad, o la igualdad salarial. “Todavía estamos a medio camino, por eso tenemos que continuar luchando”, afirma Peris.

Respecto a la violencia machista, la diputada socialista en las Cortes Valencianas ha elogiado la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como el pacto de Estado firmado entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria. “Este pacto ha dotado con recursos económicos, 1.000 millones de euros, y sociales las acciones y políticas públicas para prevenir, evitar y actuar en caso de agresión machista. También lo hemos hecho a través de las políticas educativas”, manifestaba Peris, recordando que fue el mismo Partido Socialista quién impulsó esta ley.

En este sentido, Peris ha lamentado “la irrupción en el espacio político actual de fuerzas de extrema derecha, representadas en la figura de Vox, que han roto este acuerdo social. Lanzan mensajes de odio, criminalizando la inmigración, y desmontan la ideología de género, pero esta batalla la vayamos a ganar”.

Otra de las temáticas más polémicas que la socialista abordó en este encuentro fue la “propiedad” del cuerpo de las mujeres, cuestión que abre el debate sobre la prostitución o la maternidad subrogada, a las que el Partido Socialista se opone.

Comenta la notícia