La Seguretat Social abona més de 180 milions d’euros en ajudes per la pandèmia a quasi 218.000 autònoms al juliol

Comerç, transport i hostaleria concentren més de la meitat de les prestacions aquest mes

S’han destinat al voltant de 7.100 milions a aquestes ajudes des de l’inici de la pandèmia, a més de les exoneracions en les quotes associades a aquestes prestacions

La Seguretat Social abona aquest divendres, dia 30 de juliol, una nòmina estimada de 182 milions d’euros en ajudes a autònoms. Això suposa que prop de 218.000 treballadors per compte propi reben aquest mes alguna de les prestacions específiques per a aquest col·lectiu, posades en marxa per la pandèmia de la COVID-19 i que s’han prorrogat fins al 30 de setembre després de l’acord amb les principals associacions d’autònoms.

Aquestes ajudes s’han anat adaptant a la marxa de la pandèmia gràcies a successius acords amb les associacions d’autònoms. En el moment de major afectació de la pandèmia en el mercat de treball, van arribar a protegir 1,46 milions de treballadors per compte propi. Des de l’inici, la nòmina total abonada en concepte d’aquestes prestacions suma 7.160 milions d’euros al marge de les exoneracions en el pagament en les cotitzacions a la Seguretat Social que estan associades a aquestes prestacions.

La prestació per a autònoms compatible amb l’activitat, destinada a aquells treballadors que han vist disminuïda la seua facturació de manera notable, arriba al juliol a més de 82.000 beneficiaris. Per part seua, prop de 134.000 ocupats rebran l’ajuda que es va dissenyar per a protegir aquells autònoms que no compleixen els requisits per a accedir a la prestació anterior (per exemple, per tindre una tarifa plana o no tindre el període de cotització necessari), com ja es contemplava en el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener.

El nombre de treballadors autònoms que reben la prestació per una suspensió temporal de tota l’activitat a causa de resolució de l’autoritat competent es continua reduint aquest mes a causa de l’alçament de les restriccions en la major part de les comunitats autònomes. En la nòmina que s’abona demà, 581 autònoms rebran aquesta prestació, als quals cal sumar els 145 que ja la rebien abans del 30 de maig. La prestació específica per a treballadors per compte propi de temporada arriba al juny a unes 850 persones.

A més de les prestacions, en l’acord amb les associacions d’autònoms signat al maig, es van incloure exoneracions en les quotes a la Seguretat Social durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre per a aquells treballadors que hagueren percebut alguna de les prestacions extraordinàries fins al 31 de maig. A la fi de juliol, hi ha al voltant 400.000 autònoms amb una exoneració del 75% per aquest motiu.

La resta de la nòmina correspon a prestacions ja extintes, recollides en els reials decrets anteriors.

NÓMINA ESTIMADA (30 julio 2021) 
PrestacióPrestació

Beneficiaris (aprox.)
Nòmina estimada (euros)

Prestació compatible amb l’activitat
82.000 79.800.000  
Prestació per baixos ingressos134.000  100.600.000  
Prestació per a autònoms obligats a suspendre la seua activitat per resolució administrativa581 379.500 
Prestació per a autònoms obligats a suspendre la seua activitat per resolució administrativa prorrogades145  94.850  
Prestació per a treballadors de temporada850 615.000 
Prestacions procedents dels RD anteriors422 580.000 

Esquema d’ajudes

Les ajudes dissenyades per als autònoms es van ampliar fins al 30 de setembre després de l’acord amb les associacions representatives del col·lectiu. En el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms es va renovar la prestació extraordinària per suspensió d’activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seua activitat a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID 19. La quantia de la prestació s’eleva al 70% de la base mínima de cotització. A més, l’autònom queda exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aqueix període li compta com cotitzat i, en el seu cas, és compatible amb ingressos del treball per compte d’altri fins a 1,25 vegades l’SMI.

A més, es manté la prestació compatible amb l’activitat per a aquells treballadors que, reunint el requisit de manca per a accedir a la prestació ordinària de cessament d’activitat, compleixen dues exigències addicionals: una, que la seua facturació del segon i tercer trimestre 2021 caiga el 50%, enfront del segon i tercer trimestre de 2019; i dos, no haver obtingut durant el segon i tercer trimestre 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Per part seua, els qui no complisquen els requisits per a accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari, podran sol·licitar una prestació extraordinària en els mateixos termes que es van establir en el Reial decret llei anterior. La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d’abonar les quotes i computa com cotitzat. Els requisits són acreditar una caiguda d’ingressos del 50% (els ingressos del segon i tercer trimestre de 2021 han de ser inferiors als del primer trimestre de 2020) i no tindre uns rendiments nets computables en aqueixos sis mesos de 2021 superiors a 6.650 euros.

Finalment, també es manté, adaptant el període de referència que s’amplia a set mesos, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tindre ingressos superiors a 6.650 euros en el segon i tercer trimestre de 2021.

Deixa el teu comentari