LA UNIÓ critica el baix nivell d’execució dels pressupostos estatals d’agricultura i la congelació per a enguany il•lògica de la partida de sanitat vegetal malgrat la Xylella

Llei de Pressupostos inclou a més la consolidació normativa de la discriminació que pateixen els llauradors i ramaders en la valoració de les construccions que són indispensables per al seu treball, com a magatzems o naus

Demana invertir en mesures de neteja i prevenció d’infraestructures i domini hidràulic per a evitar danys dels conills en cultius

19 d’abril de 2018.- LA UNIÓ i el conjunt de les organitzacions que componen la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, després d’una anàlisi més profunda dels pressupostos d’Agricultura, destaca el baix grau d’execució dels últims anys, la disminució del pes d’agricultura i la ramaderia respecte a altres capítols i l’escassa fiabilitat que representen.

LA UNIÓ creu que el Ministeri estaria renunciant a polítiques pròpies deixant l’agricultura espanyola en mans d’Europa, ja que el 80 % del pressupostat prové de fons europeus. Així mateix, l’organització ressalta el baix nivell de compliment dels pressupostos del Govern, que en 2015 van deixar sense gastar 2.983 milions d’euros; en 2016 1.138 milions i en 2017 altres 1.287 milions d’euros; llançant una mitjana d’1.800 milions d’euros en cada exercici.

Aquest deficient grau d’execució no és encara pitjor gràcies a que, precisament, en els pagaments procedents de fons europeus per a la PAC el Ministeri té un escàs marge per a fer-ho malament perquè són d’aplicació directa; però en aquelles despeses en els quals preval la participació estatal, com succeeix en el capítol d’inversions, que a més s’ha reduït més d’un 61% des de 2009, l’incompliment aconsegueix xifres del 40%.

En el detall pressupostari, cal destacar la desaparició per a 2018 de la partida de prop de 4 milions d’euros que anava destinada a l’ajuda nacional a la fruita seca, devent a més als llauradors quasi 8 milions de 2016 i 2017, que no s’han pagat; pel que LA UNIÓ reclama solucions per a aquests productors. Igualment es critica la congelació de les assignacions per a sanitat animal i vegetal, malgrat que les necessitats evidenciades en el sector, per exemple, en matèria del control sanitari de la fauna silvestre o per l’expansió de la Xylella.

Una altra esmena presentada insta al Ministeri de Foment i al d’Agricultura a adoptar mesures de neteja i prevenció de les infraestructures públiques i del domini públic hidràulic, on els conills troben refugi i des d’on ataquen als cultius.

L’organització considera també que el projecte de pressupostos, quant a assegurances agràries, no arreplega el mandat clar al Govern establit en la Llei 1/2018 de sequera al Govern, perquè es contemple una partida concorde a l’augment de les contractacions, que és previsible com a conseqüència de la greu sequera de 2017.

“L’agricultura i ramaderia perden cada vegada més pes en els pressupostos de l’Estat i no solament és insuficient, sinó que, a més, en bona part, són mera aparença i no es compleixen, sobretot quan no són recursos de Brussel•les, sinó que és l’Estat el que té posar els diners en sanitat vegetal i animal, assegurances i suport als sectors”, assenyala.

LA UNIÓ, d’altra banda, posa l’accent en què la Llei de Pressupostos inclou la consolidació normativa de la discriminació que pateixen els llauradors i ramaders en la valoració de les construccions que són indispensables per al seu treball, com a magatzems o naus, en sotmetre’ls a la mateixa valoració i per tant al mateix tracte fiscal que a naus industrials, sense tindre en compte el valor socioeconòmic de rendiment.
“Els llauradors i ramaders estem disposats a pagar l’IBI amb criteris justs i equitatius, com tots, però no es pot, per llei, mantenir una discriminació que portem denunciant des de fa temps i que està basada en criteris, al nostre judici, equivocats”, indiquen.

Deixa el teu comentari