LA UNIÓ de Llauradors demana que se suspenguen cautelarment les importacions d’arròs lliure d’aranzels amb Myanmar fins que no hi haja garanties democràtiques

LA UNIÓ de Llauradors, després del colp d’estat que s’ha donat en la República de la Unió de Myanmar -antiga Birmània- recentment, demana al Ministeri d’Agricultura que porte a la Comissió Europea la paralització dels acords comercials que la Unió Europea té amb aquest país fins que no es resolga l’actual situació.

LA UNIÓ posa de manifest així l’acord que la CE té amb Myanmar a través del qual pot importar arròs amb accés lliure en el marc del reglament UE núm. 978/2012.

L’organització ja ha expressat en repetides ocasions l’impacte negatiu que aquest acord té per als productors de la Comunitat Valenciana, ja que l’arròs procedent d’aquests països compta amb preus molt inferiors i distorsiona el mercat.

En aquest sentit, destaca que a principis de 2020 l’arròs redó (japónica) cotitzava a Espanya a 604 € per tona d’arròs blanc o 323 € per tona de corfa. En canvi, les importacions d’arròs d’aquestes varietats es feien a 448 €/tm i 239 €/tm respectivament, la qual cosa suposa un preu de cotització quasi un 26% inferior al produït ací.

Així mateix, l’organització recorda que a Europa existeix una clàusula de salvaguarda per a l’arròs de Myanmar i Cambodja, però només per a la varietat índica i no per al japònica, el més cultivat en les zones productores de la Comunitat Valenciana amb un 90% de la collita. En aquest sentit, demana que s’active immediatament aquest mecanisme, s’estudie estendre’l també a l’altra varietat i es paralitze l’acord, mentre no s’assegure que els mercats d’origen i de destinació operen sota les mateixes normes.

“Les condicions socials que s’estan donant ara mateix a Myanmar atempten contra la Carta de Drets Humans. No tot val.”, comenten des de l’organització. LA UNIÓ insisteix en la necessitat de fer una revisió profunda de tots els acords amb països tercers que no estan complint amb els processos productius i de distribució sostenible, utilitzant productes nocius per a la salut humana amb una elevada petjada de carboni en la seua distribució.

Deixa el teu comentari