LA UNIÓ demana una moratòria fins a febrer del pròxim any per a la supressió del ventall com a mètode d’aplicació de purins en les explotacions agràries

Es tracta que no afecte ni a les ajudes de la PAC dels ramaders ni a la condicionalitat dels llauradors

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que establisca una nova moratòria -l’actual conclou el 30 de juny- fins al 21 de febrer del pròxim any per a adaptar a la nova normativa l’obligació de canviar el sistema d’aplicació de purins en les explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana i que al mateix temps no afecte ni a la PAC dels ramaders ni a la condicionalitat dels llauradors.

LA UNIÓ ha aprofitat també aquesta sol·licitud de moratòria per a demandar la formació d’un grup de treball sobre els purins i fems a fi de treballar conjuntament amb la Generalitat per a valorar els productes i potenciar l’aplicació dels abonaments orgànics enfront dels inorgànics. Una altra qüestió rellevant seria disposar d’un marc normatiu sobre aquest tema en la Comunitat Valenciana que impedisca als municipis com fins ara traure ordenances diferents a l’autonòmica.

La normativa estatal, prorrogada en un primer moment per la Generalitat ateses les característiques específiques del sector agrari valencià, estableix la prohibició d’aplicar purins en les superfícies agrícoles mitjançant sistemes de plat, ventall o canons. El tipus d’explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana és predominantment familiar, situades en zones desfavorides i amb una dimensió xicoteta i minifundista, la qual cosa dificulta l’aplicació de la nova norma respecte a altres zones i requereix d’un termini més elevat de temps per a adequar-se. S’han de valorar així mateix, segons el parer de LA UNIÓ, les excepcions d’aplicació de la norma segons per exemple la grandària d’explotacions, el seu pendent, etc.

La moratòria establerta ara conclou a final de mes. No obstant això, existeix en la Comunitat Valenciana un cens superior a les 1.000 cubes de purí de porcí -moltes de les quals no estan encara adaptades a la nova normativa- que podrien veure’s penalitzades, així com altres titulars agrícoles per incompliment de la condicionalitat dins de les ajudes de la PAC. Per aquest motiu, LA UNIÓ veu necessari ampliar el període d’adaptació de la maquinària fins al 21 de febrer pròxim, amb l’objectiu que no afecte la campanya actual de la Sol·licitud Única de la PAC i equiparar així mateix també l’obligatorietat de totes les explotacions més xicotetes.

En aquest punt, cal ressaltar que una de les principals línies d’ajudes a les quals el sector té accés per a adaptar la maquinària a la normativa de purins són les ajudes de la Conselleria d’Agricultura per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes. El problema és que, tal com LA UNIÓ ha denunciat recentment, per a la convocatòria d’enguany s’han quedat sense ajudes ja un total de 180 explotacions ramaderes per falta de pressupost.

En aquest últim aspecte, indicar per tant que la Conselleria d’Agricultura no ha dotat de pressupost ni tampoc format i informat als ramaders sobre les dates per al canvi d’aplicació dels sistemes d’aplicació dels purins.

Deixa el teu comentari