LA UNIÓ de Llauradors eu un canvi d’actitud en la proposta de la Comissió Europea sobre la Cadena Alimentària i oblits greus com no incloure la venda a pèrdues

També qüestiona aquesta organització que no es definisca la posició de domini ni que les ofertes dels productes peribles recaiguen en el preu a percebre pel productor

13 d’abril de 2018.- La proposta que va realitzar ahir la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural en relació a la prohibició de determinades pràctiques comercials deslleials conté aspectes positius que reflecteixen un canvi de posicionament, però també algunes manques importants i evidents que hauria de contemplar com són per exemple la venda a pèrdues o la posició de domini.

LA UNIÓ, com ja ha reiterat en diferents ocasions, considera fonamental la definició de posició de domini, establint un criteri sobre quan un operador té un grau de concentració que li permet evitar la competència i imposar unilateralment les seues condicions. Així mateix, també qüestiona que no s’incloga la venda a pèrdues, una de les reivindicacions més importants dels últims anys per part de LA UNIÓ i del conjunt del sector productor valencià i sobre la qual porta batallant tant ací com a Brussel•les.

Un altre aspecte que qüestiona LA UNIÓ de la proposta sobre la Cadena Alimentària és que no entre en què la promoció i ofertes dels productes peribles -fonamentalment fruites i hortalisses- no pot recaure sempre en el preu a percebre per part del productor, quan hauria de ser-ho sobre el marge comercial de les cadenes de distribució, qui són en definitiva les que es beneficien i els serveixen a més com a reclam perquè els consumidors adquirisquen altres béns de consum.

La proposta de la Comissió que es debatrà dilluns vinent en el Consell de Ministres d’Agricultura, parla de pràctiques deslleials que han de prohibir-se com el retard en els pagaments de productes peribles, les cancel•lacions d’última hora, les modificacions unilaterals o retroactives dels contractes o obligar al proveïdor a fer-se càrrec de les despeses dels productes perduts.

Són assumptes com el del pagament a 30 dies -tal com ja existeix a Espanya amb la Llei de Morositat per als aliments frescos i peribles- que aquesta organització agrària valora de la proposta i que anirien en la bona línia d’eradicar certes pràctiques deslleials, per a fer una cadena més justa per a la baula més feble de la cadena alimentària, els llauradors i ramaders.

Igualment considera que aquesta iniciativa deu també beneficiar als consumidors i recorda que, segons les seues anàlisis, en aquests últims anys els preus als consumidors en alimentació en la UE han pujat un 2% en major mesura que l’IPC General, i molt per damunt dels preus als productors, un 0,7%.

La proposta contempla que siguen els Estats membre els que facen seguiment i marquen les sancions oportunes, per la qual cosa LA UNIÓ demana valentia política per a aplicar-la i espera que la capacitat de pressió dels lobis de la agroindústria i la distribució no acaben per llevar-li múscul a la Directiva.

Deixa el teu comentari