LA UNIÓ reclama al Ministeri d’Agricultura 12 milions d’euros per a combatre la plaga del Cotonet de Sud-àfrica

LA UNIÓ de Llauradors sol·licita al Ministeri d’Agricultura un pressupost de 12 milions d’euros que servisca realment per a combatre la plaga importada del Cotonet de Sud-àfrica que afecta la citricultura de la Comunitat Valenciana i que ha entrat ja també a Múrcia i Catalunya.

Davant les negatives de l’autorització excepcional del producte fitosanitari que més eficàcia mostrava contra el Cotonet a base de Metil Clorpirifos i amb l’actual politica de la Unió Europea de reducció de l’ús de fitosanitaris, és necessari apostar per mètodes naturals biològics, però amb una inversió suficient per a lluitar contra aquesta plaga. Tenint clara que l’única possibilitat real i viable ara com ara és una lluita més biològica, LA UNIÓ considera que caldrà reforçar els pressupostos en matèria de sanitat vegetal de totes les Administracions per a poder implantar sistemes com les feromones o la cria massiva i més rapida del paràsit Anagyrus aberiae i un major número de soltes.

En aquest sentit, LA UNIÓ indica que si es vol guanyar la batalla a les plagues d’una forma biològica caldria destinar els recursos suficients per a reforçar la xarxa publica d’insectaris i dels centres d’investigació, perquè en cas contrari sempre s’arribarà tard al control de les plagues abans que ocasionen danys econòmics irreparables als llauradors.

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha dit recentment que cal adoptar un pla integral enfront d’aquesta plaga mitjançant substàncies no tòxiques, a través de productes fitosanitaris alternatius, organismes de control biològic i mètodes biotecnològics de control poblacional mitjançant la feromona de la plaga. 

LA UNIÓ continua pensant que caldrà reclamar danys patrimonials a les diferents administracions davant la introducció de plagues per deficiències en els controls i en els protocols existents, perquè els perjudicis són cada vegada majors per als productors, els quals sense ser culpables es converteixen en els principals perjudicats.

Deixa el teu comentari