La Universitat convoca la XVII edició del Premi de Poesia César Simón

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Esport, ha convocat la XVII edició del Premi de Poesia César Simón amb la intenció de promoure i fomentar la creació poètica en llengua espanyola, així com recordar el llegat del poeta, filòleg i professor de la Universitat de València, César Simón. El premi està dotat amb 2.500 euros i amb la publicació de 140 exemplars del poemari en una acurada edició.

Podran optar a aquest premi els autors i les autores mitjançant la presentació d’un sol llibre de poemes. Les obres estaran escrites en castellà, i tant el tema, com la mètrica i la rima seran lliures. També s’admet la prosa poètica. Els textos han de ser originals i inèdits i no poden haver estat presentats en convocatòries anteriors ni simultàniament a altres concursos, ni tampoc haver estat premiats. La seua extensió serà entre 30 i 60 poemes, en Din-A4, a doble espai usant una lletra tipus Times new roman cos 12 o equivalent. Més informació sobre la convocatòria ací.

Deixa el teu comentari