La Universitat de València presenta una sol·licitud de patent de vacuna contra la COVID-19

La Universitat de València ha registrat una sol·licitud de patent d’una candidata a vacuna contra la COVID-19, desenvolupada per un equip d’investigació del Departament de Microbiologia. Es tracta d’una vacuna de la mena de subunitat (aquelles dissenyades a partir de components de virus o bacteris) i està basada en la proteïna S del SARS-CoV-2.

“Per a aquesta patent, l’immunogen proposat (qualsevol molècula estranya per a l’organisme que provoca una resposta immune) s’obté de cèl·lules d’insecte amb la tecnologia de baculovirus, tècnica que també han triat grans farmacèutiques per al desenvolupament de la seua vacuna enfront de la COVID-19”, explica Jesús Rodríguez, integrant del grup d’investigació amb Roberto Gozalbo Rovira i Javier Buesa.

“El registre de la patent es va dur aterme el 12 de maig i suposa una fita per a la lluita enfront del SARS-CoV-2. Encara que és cert que hi ha moltes vacunes en desenvolupament per entitats publiques i privades, com més candidates a vacunes es desenvolupen, majors seran les probabilitats d’obtindre una vacuna eficient en un curt període de temps”, ha explicat Jesús Rodríguez, també investigador Ramón y Cajal.

La investigació planteja, a més de desenvolupar una vacuna, crear sistemes de diagnòstic ràpid basats en la proteïna S del SARS-CoV-2 i en el desenvolupament d’anticossos amb potencial terapèutic enfront de la COVID-19.

Actualment, l’equip ja ha produït una primera versió de la vacuna en el sistema de cèl·lules d’insecte i baculovirus, i està millorant el sistema de producció i purificació per a en breu començar els experiments amb animals. Quant al finançament, ha presentat projectes a la convocatòria de l’Institut de Salut Carles III (a l’espera) i al programa CaixaImpulse, en el qual ha passat a la segona fase. El grup també s’acaba d’integrar en un consorci format per un altre personal investigador de la Universitat de València i l’Institut de Biomedicina del CSIC a fi de presentar-se a la convocatòria llançada per la CRUE i el Banc Santander.

Una característica d’aquest desenvolupament és que l’investigador principal no va esperar a obtindre fons d’investigació per a desenvolupar la vacuna. Vista la necessitat d’una vacuna enfront del SARS-CoV-2, Jesús Rodríguez va dedicar fons d’investigació obtinguts de fonts de finançament compatibles (contractes amb empreses) per a costejar els experiments necessaris per a arribar a aquest resultat d’investigació. Per aquest motiu s’ha pogut arribar tan ràpid a una vacuna patentable. No obstant això, remarca Rodríguez: “encara queden molts experiments per realitzar per a provar la seua eficàcia i seguretat en animals abans de poder passar a estudis en humans”.

Comenta la notícia