La Universitat facilitarà el reciclatge del PVC mitjançant l’eliminació del plom

Investigadors de l’Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València participen en REMADYL, un projecte Horitzó 2020 que consisteix en el desenvolupament de materials per a la captació i l’eliminació dels estabilitzadors de plom del PVC al final de la seua vida útil i l’ús posterior d’aquest plom en la fabricació de bateries. El treball s’emmarca dins la línia europea de transició cap a una economia i una societat verdes mitjançant la innovació ecològica.

REMADYL té com a objectiu el reciclatge de l’anomenat ‘PVC vell’, és a dir, el PVC aditivat amb substàncies heretades perilloses (LS) com els plastificants de ftalat de baix pes molecular i els estabilitzadors basats en metalls pesants, principalment plom.

Aquest PVC vell constitueix la major part dels actuals residus postconsum de PVC dur –marcs de finestres, tubs– i bla –sòls o cables, entre altres. La presència de LS és una barrera persistent per al reciclatge del PVC, ja que actualment no hi ha solucions econòmicament viables per a la seua eliminació.

Per a fer front a aquest important desafiament, REMADYL desenvoluparà un innovador procés continu d’un sol pas basat en la tecnologia d’extrusió extractiva en combinació amb nous dissolvents i filtració per fusió, que té el potencial de rejovenir el PVC vell per a convertir-lo en PVC d’alta puresa a un cost competitiu en el mercat.

Un equip de recerca de l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València, coordinat per Antonio L. Ribera, ha optimitzat amb èxit una síntesi semipilot per a obtindre un material precursor basat en els anomenats hidròxids dobles laminars (LDH) a major escala. Ara, els investigadors se centren en l’obtenció del material final per a la captació del plom.

Mitjançant aquest procés, el projecte facilitarà el reciclatge del PVC per a perfils de finestres i làmines d’impermeabilització. Els plastificants de ftalat extrets seran eliminats de manera segura, amb valorització energètica, i el plom serà reutilitzat en bateries.

Amb això, aquest projecte dut a terme per un consorci de 15 socis europeus –entre aquests 9 empreses–, introduirà el PVC en l’Economia Circular i acomplirà amb els objectius d’eficiència dels recursos per a Europa, ja que el PVC recuperat reduirà la incineració i els abocadors.

 El projecte REMADYL està finançat pel Programa Marc d’Investigació i Innovació Horitzó 2020 G.A. 821136, destinat a impulsar la transició cap a una economia i una societat verdes mitjançant la innovació ecològica, i està gestionat per l’Agència Executiva per a les Petites i Mitjanes Empreses (EASME) de la Comissió Europea.

L’equip de la Universitat de València està format pels investigadors Carlos Martí-Gastaldo, Carmen Fernández Conde i l’IP del projecte, Antonio L. Ribera Hermano.


Comenta la notícia