La UPV elimina temporalment els requisits de permanència en la universitat

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València suspén la norma que exigeix als estudiants complir uns mínims per a continuar estudis

Tots els anys, prop de mil alumnes es desvinculen de la seua carrera en la UPV per no arribar al llindar mínim. “Enguany, la situació podria ser pitjor”, afirma Cueto

Tots els anys, prop de mil estudiants es veuen obligats a abandonar la seua titulació a la Universitat Politècnica de València per falta de rendiment. Són alumnes que no aconsegueixen salvar alguna de les tres condicions que s’estableixen en la Normativa de Progrés i Permanència: aprovar almenys 12 crèdits en el primer any universitari; superar el primer curs complet en els primers dos anys d’estada en la UPV; o aprovar a partir de segon curs el 50% dels crèdits dels quals l’alumne s’haja matriculat.

Amb motiu de les excepcionals circumstàncies ocasionades per la crisi sanitària de la COVID-19 i la necessària adaptació al sistema de docència i avaluació no presencial, el Consell de Govern de la UPV ha decidit suspendre temporalment els articles d’aquesta normativa que pogueren suposar la desvinculació dels estudis de l’alumnat afectat.

Aquesta era una demanda generalitzada dels representants de l’alumnat universitari. La UPV ha volgut atendre la petició donada la possible disminució del rendiment acadèmic produïda pel confinament i per les dificultats d’adaptació a la docència online. Per tot això, la institució valenciana ha decidit no aplicar l’articulat en qüestió en aquest curs 2019-2020.

Evitar un motiu més d’estrés i preocupació

“Entenem que alumnes que, en altres circumstàncies, podrien haver acabat el curs amb un rendiment raonable, es poden veure ara amb resultats per davall de l’exigit en la norma i que tot això els impedisca la matrícula en el curs 2020-2021. No volem que això els supose un motiu més d’estrés i preocupació afegit als quals ja de per si mateix comporta aquest nou escenari,” explica José Luis Cueto, vicerector d’Alumnat, Cultura i Esport de la UPV

“La Normativa en qüestió va ser una de les primeres d’aquest estil que es va aprovar a Espanya, en 2010, i, des d’aqueix moment, es va convertir en un model a nivell estatal. Encara que puga semblar exigent, ha donat molt bons resultats. Obliga els alumnes a ser realistes, a aprovar unes assignatures abans de continuar amb altres (el que evita les fugides cap avant) i a no realitzar matrícules excessives pensant que un pot amb tot. I ha millorat el nombre d’alumnes que es desvincula dels seus estudis”, assenyala Cueto.

“Això no significa que siga ara la norma idònia per a aquesta situació. Amb l’estat d’alarma, l’activitat docent (classes, avaluacions i pràctiques) s’ha transformat des d’un format presencial a un format no presencial i això ha suposat un enorme esforç d’adaptació per part de l’alumnat. Hi ha alumnes amb moltes dificultats per a seguir els seus estudis i cal no deixar-los arrere.”

Flexibilitat per a optar als actes extraordinaris d’avaluació

Pel mateix motiu, el Consell de Govern ha aprovat un acord perquè les estructures responsables dels títols de grau i màster puguen autoritzar en el curs 2019-20 actes extraordinaris d’avaluació per a l’alumnat que, fins i tot sense complir la totalitat dels requisits exigits, estiga pròxim a finalitzar els seus estudis.

Es flexibilitza, d’aquesta manera i amb caràcter excepcional, les condicions establides perquè els alumnes puguen optar a les avaluacions extraordinàries: estar matriculat de tots els crèdits necessaris per a completar la titulació; tindre pendent un màxim de 20 ECTS en el cas grau o de 10.5 ECTS en el cas de màster, i haver-se presentat almenys a una convocatòria de l’assignatura per a la qual sol·licite l’avaluació extraordinària.

Comenta la notícia