Labora posa en marxa un nou pla d’ocupació perquè les entitats locals de la Comunitat contracten dones desocupades

Labora ha publicat Emdona, un nou programa de subvencions d’iniciativa social destinat a la contractació de dones desocupades, en col·laboració amb les entitats locals.

Les entitats locals poden sol·licitar les ajudes de la convocatòria Emdona 2021 des del dia 5 fins al 25 d’agost tots dos inclusivament. 

Mitjançant el programa Emdona se subvencionaran els costos salarials i de Seguretat Social derivats de la contractació de dones desocupades durant un període d’almenys 6 mesos a jornada completa. La dotació de la convocatòria ascendeix a 6.345.600 d’euros i les dones contractades duran a terme obres o serveis d’interés general o social, de la competència de les entitats locals beneficiàries.

Són beneficiaris d’estes ajudes els ajuntaments de municipis de fins a 300 habitants que compten amb alguna dona en desocupació, així com els municipis que tinguen entre 301 i 5.000 habitants i les dones representen, almenys, un 50% del total de persones inscrites com a aturades en Labora en el municipi. 

S’estima que al voltant de 325 municipis podran optar a esta subvenció, per a la contractació de al voltant de 540 dones desocupades.

Deixa el teu comentari