L’Ajuntament de Burjassot rebaixa el seu deute a la meitat en cinc anys, amortitzant 11 milions d’euros en deute

L’ajuntament de Burjassot ha presentat el balanç econòmic de 2017, en el qual s’ha adonat de l’existència d’un romanent positiu de quasi dos milions d’euros, quantitat que anirà destinada a l’amortització de deute en quasi la seua totalitat. Així mateix, d’aquestes dades es desprenen unes xifres molt positives a nivell global fent una anàlisi temporal. Des de l’any 2013, l’Ajuntament de Burjassot ha aconseguit reduir en quasi un 50% el deute viu que manté amb les entitats bancàries, una xifra que es tradueix en 11 milions d’euros de reducció en cinc anys. S’han passat dels quasi 27 milions que existia de deute viu als quasi 16 de l’actualitat.

Aquesta dràstica reducció del deute ha suposat que el nivell d’endeutament del Consistori de Burjassot se situe en aquests moments en el 58%, una xifra molt per sota del 110% que està permès per llei. Des de l’any 2013 aquesta quantitat s’ha vist reduïda des del 109.33% al 58.71% d’aquest exercici 2017. Un altre dels indicadors de la situació econòmica de l’Ajuntament és el Període Mitjà de pagament, una xifra que ha patit una modificació substancial, passant de tenir una mitjana de 317 dies en anys anteriors a 40.23 dies en el primer trimestre de 2018.

Els comptes de l’Ajuntament de Burjassot, tal com apunta l’informe de la liquidació del pressupost de 2017 de la Intervenció Municipal, compleixen, a més, amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, i situa la capacitat de finançament de l’ajuntament entorn dels dos milions i mitjà d’euros.

Per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “l’Ajuntament de Burjassot presenta en aquests moments una situació econòmica molt positiva, hem sigut capaces de seguir prestant els serveis municipals i gestionar amb racionalitat els recursos per a aconseguir que la nostra institució estiga en la millor situació econòmica i financera possible. No és fàcil fer ambdues coses al mateix temps, però hem aconseguit sanejar la institució i esperem que en molt poc temps puguem destinar a altres coses que no siga el deute els romanent d’anys futurs, ja que som conscients que pràcticament tenim a les portes del següent exercici la liquidació del préstec de proveïdors per a poder fer-ho”.

“Estem orgullosos de la nostra gestió, posant per davant a les persones, per davant els serveis fonamentals, encara que seguim havent de dedicar aqueix esforç a pagar el deute financer, la nostra gestió ha sigut rigorosa i racional, i així anem a seguir en els pròxims anys per a poder continuar defensant les necessitats dels ciutadans per davant dels bancs, ja que els serveis municipals segueixen el seu curs normal”, apunte Garcia.

Deixa el teu comentari