L’Ajuntament de Carlet aprova el primer Pla de Prevenció de Riscos Laborals dels empleats públics

El Ple de l’Ajuntament de Carlet ha aprovat el primer Pla de Prevenció de Riscos Laborals per a tots els empleats públics, l’objectiu del qual és millorar les condicions de treball i la prevenció de riscos laborals dels empleats públics.

En concret, el pla contempla d’una banda un manual de gestió de prevenció de riscos laborals i d’altra definix els diversos procediments que regulen les pràctiques i procediments en l’entitat pública, a fi de garantir els objectius de prevenció. Al pla es delimiten les responsabilitats per al seu compliment, s’establix la forma d’avaluar els riscos, es planifiquen les activitats preventives i s’establix tota una sèrie de documents per tal de regularitzar la comunicació dels riscos. També s’hi establix el sistema per a la investigació en cas d’accidents i malalties professionals.

Així mateix, este document inclou també el Pla d’Emergència, un pla que determina les responsabilitats i la resposta davant situacions com accidents o incendis, en les quals s’haja d’intervindre, evacuar, oferir primers auxilis i atenció mèdica urgent.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha explicat que «és la primera vegada que s’ha plasmat en un document la prevenció de riscos laborals i la millora de les condicions laborals dels empleats públics d’una manera ordenada i coordinada». A més, Ortega ha explicat que es tractava d’una assignatura pendent amb els treballadors durant més d’una dècada, ja que la llei de prevenció de riscos laborals, que data de 1995 encara que va ser reformada en 2003, establix l’obligació legal d’elaborar este document i implantar-lo: « és una reivindicació històrica sindical de fa més de 20 anys i també de l’actual equip de govern quan estava en l’oposició».

Deixa el teu comentari