L’Ajuntament d’Alaquàs adquireix un nou camió elèctric amb ploma articulada i extensible per a la central de serveis urbans

L’objectiu d’aquesta compra és dotar els serveis municipals dels mitjans necessaris per a la realització dels treballs de manteniment i reparació en altura i ajudar al mateix temps a reduir l’impacte ambiental promovent la mobilitat sostenible

L’Ajuntament d’Alaquàs ha adquirit un nou camió elèctric amb ploma articulada i extensible per a la Central de Serveis Urbans. Amb un pressupost de 67.699 euros, aquesta compra respon a dos objectius clars. D’una banda, dotar els serveis municipals de tots els mitjans necessaris per tal que la brigada d’obres realitze de manera autònoma els seus treballs i contribuir a reduir els costos en determinades actuacions que pot realitzar el personal municipal. I d’altra, ajudar a reduir l’impacte en el medi ambient promovent la mobilitat sostenible en el municipi donat que el vehicle es 100% elèctric.

Es tracta d’un camió dotat amb una ploma articulada i extensible de fins a 12 metres. És un vehicle tipus cabina de 2 places que serà d’utilitat principalment per a la realització de treballs en altura que precissen d’un mitjà segur d’elevació.  L’objectiu de l’Ajuntament és que el personal propi municipal puga realitzar de manera autònoma i amb seguretat els treballs de reparació i manteniment de l’enllumenat públic, els treballs de poda de l’arbratge i el manteniment i conservació d’edificis municipals.

El fet que aquest vehicle siga 100% elèctric dóna resposta a una necessitat clara de solucionar els problemes de contaminació i l’impacte mediambiental produït pels mitjans de transport convencionals. Aquest vehicle ajudarà a reduir l’impacte d’aquesta activitat en concret promovent la mobilitat sostenible en el municipi.

Deixa el teu comentari