L’Ajuntament d’Alaquàs ha iniciat la substitució de les plaques ubicades en alguns edificis del municipi amb simbologia franquista

L’Ajuntament d’Alaquàs comunica a les comunitats de propietaris l’obligació normativa de retirar les plaques que fan referència a l’Institut Nacional de la Vivenda

L’Ajuntament d’Alaquàs ha iniciat la substitució de les plaques ubicades en alguns edificis del municipi que fan referència a l’Institut Nacional de la Vivenda i contenen simbologia franquista tal i com estableix la Llei de memoria històrica 52/2007, de 26 de desembre i la Llei 14/2017 de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. Aquests elements estan sent substituïts per altres on s’informa que l’edifici va ser construït en règim de protecció oficial. Per a aquesta acció, l’Ajuntament d’Alaquàs ha rebut una subvenció de 3.364 euros de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica destinada a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha comunicat amb un escrit a les comunitats de propietaris afectades la seua obligació normativa de procedir a la retirada de les plaques. En l’escrit, el Consistori recorda a les veïnes i veïns la vigència d’aquestes lleis i adverteix de la seua obligació de retirar les plaques en el termini màxim de dos mesos a contar des de la recepció del document.

A més, les comunitats de propietaris que no disposen de mitjans per a la seua retirada, poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament d’Alaquàs per tal d’autoritzar a l’administració local a la seua retirada i posterior custòdia en les dependències municipals. El contacte és el següent: urbanisme@alaquas.org.

A Alaquàs encara es poden trobar plaques amb simbologia franquista ubicades en edificis de vivendes. La seua retirada respon al compromís de l’Ajuntament d’Alaquàs, concretament des de l’àrea de Memòria Històrica, d’eliminar tota aquella simbologia o elements contraris a la memòria democràtica.

Deixa el teu comentari