L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa un projecte de vegetació dels escocells

L’objectiu d’aquesta actuació és millorar la biodiversitat i la qualitat paisatgística d’Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa un projecte de vegetació dels escocells, tests i jardineres del municipi per tal de millorar la biodiversitat, la qualitat paisatgística i la vida de les veïnes i els  veïns. Aquesta actuación forma part de la seua política de respecte cap al medi ambient i l’entorn verd urbà.

La vegetació i naturalització d’aquests espais aporta beneficis tant a espècies vegetals com al medi ambient, a més d’avançar cap a un model de jardineria més sostenible sense l’ús d’herbicides i plaguicides. Un escocell vegetat és més agradable que un espai buit i millora l’estètica de la zona, sempre que es mantinga lliure de deixalles i fem.

La finalitat de l’Ajuntament és fer conviure espècies de plantes silvestres amb plantes sembrades sense deixar els escocells i jardineres amb un sensació d’abandonament i generant xicotets espais ecosistèmics. Aquestes actuacions afavoreixen la fauna auxiliar i per tant ajuden a combatre plagues, augmentant les zones d’alimentació i refugi dels enemics naturals de las plagues i milloren la qualitat del sòl, disminuint la compactació, millorant la permeabilitat i així la infiltració del aigua als escocells i al sòl.

Deixa el teu comentari