L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat recentment treballs de manteniment en la pintura vial de diferents carrers del municipi

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat recentment treballs de manteniment en la pintura vial de diferents carrers del municipi per tal de garantir la seguretat ciutadana en les zones freqüentades tant per vianants com per vehicles.

En concret s’ha intervingut en tres passos de vianants en les immediacions del parc de la Sequieta així com del Mercat Ambulant. Els pasos es troben concretament als carrers Lanjarón, Poeta Adlert Noguerol i Antonia Madre de Oviedo. La finalitat és mantindre el seu bon estat en aquesta zona tan freqüentada per la seua proximitat als centres educatius i zones verdes.

A més, l’Ajuntament ha repintat també en aquests últims dies els estacionaments del carrer Camí Fondo i ha procedit a la col·locació de fites d’abalisament al carrer Indústria per tal de garantir els adequats radis de gir dels vehicles. S’han reposat també les peces del reductor de velocitat del carrer Pablo Iglesias, 63, ubicat junt al pas de vianants sobreelevat.

Aquesta actuació forma part dels treballs en matèria de seguretat vial posats en marxa per la Policia Local d’Alaquàs per tal de conèixer les zones amb més sinistralietat i els punts més conflictius on hi ha necessitat de reforçar les marques vials i les senyals de trànsit per tal de reduir l’índex d’accidentalitat.

Deixa el teu comentari