L’Ajuntament d’Alaquàs va iniciar el passat dilluns 23 de novembre les obres de millora de l’accessibilitat en el creuament del carrer València amb Ramón y Cajal i Pare Guillem

L’actuació compta amb un pressupot de 17.332 euros i la duració prevista de la intervenció és de cinc setmanes.

L’Ajuntament d’Alaquàs va iniciar el passat dilluns 23 de novembre les obres de millora de l’accessibilitat en el creuament del carrer València amb Ramón y Cajal i Pare Guillem. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor d’Urbanisme, Jaime Marqués, han visitat aquest matí les obres per tal de conèixer el seu estat.

Es tracta d’un compromís assumit amb les veïnes i els veïns que té per objectiu augmentar la seguretat vial i afavorir la mobilitat de les persones, fent d’aquesta zona un lloc més segur des del punt de vista de la mobilitat.

La intervenció compta amb un pressupost total de 17.332 euros, que seran íntegrament assumits per l’Ajuntament d’Alaquàs, i està previst que finalitze en aproximadament cinc setmanes. Els treballs consisteixen principalment en l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la reordenació dels accessos a l’aparcament, donant resposta així a les demandes ciutadanes i a les necessitats actuals.

Les obres contemplen en primer lloc el desplaçament del pas per a vianants del carrer València per tal d’allunyar-lo del creuament i la seua sustitució per dos guals peatonals. Pel que fa al pas existent al carrer Ramón i Cajal, la idea és crear un pas elevat peatonal en el seu lloc. En aquest mateix punt està previst també crear un nou embornal i sustituir els dos existents.

Per tal de millorar la mobilitat, està previst eixamplar la vorera del carrer Pare Guillem en el tram que ocupen els números 18 a 21, aixií com en la vorera perpendicular al carrer Pare Guillem.

Pel que fa a la zona d’aparcament públic existent, l’objectiu de l’Ajuntament és redistribuir les seues places, creant aparcaments per a estacionament de motocicletes, canviar el seu accés per tal de facilitar la mobilitat en la zona i millorar la seguretat dels vianants.

Des del Consistori es vol agrair públicament l’esforç realizat pel veïnat d’aquesta zona i s’incideix en què s’intentarà minimitzar al màxim les molèsties que puguen sorgir.

Deixa el teu comentari