L’Ajuntament d’Alboraia ajuda a millorar els protocols d’ubicació de les torres elèctriques en les zones d’horta

El juliol passat una família de l’horta d’Alboraia, en la partida de Vera, es va veure afectada per la possible instal·lació d’una torre d’alta tensió que havia de ser reubicada després de l’ampliació de la V-21.

El lloc idoni per a la seua reubicació, salvant el gàlib legal de l’autopista, afectava en excés a la seua parcel·la i la propietària va presentar al·legacions a aquesta ubicació.

Després de diferents tràmits infructuosos per la complexitat dels càlculs, la intervenció personal de l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría va propiciar la revisió més detinguda dels problemes i va aconseguir reunir a totes les parts; els agricultors, l’advocat Ximo Esteve, els tècnics i responsables de Foment i la delegació de Govern. Finalment, el subdelegat Rafael Rubio, ha confirmat que el Ministeri de Foment farà un canvi en el projecte que afectarà els protocols d’ubicació de les torres elèctriques, replantejant la seua localització perquè aquestes torres s’adapten i se situen tan pròximes com siga possible als marges de les parcel·les cultivables, com és tradicional en l’Horta d’Alboraia i reduint així la seua possible afecció sobre els camps.

Aquesta proposta de reubicació de les torres, ha sigut consensuada i signada per totes les parts; els llauradors, l’advocat Ximo Esteve, els tècnics i responsables de Foment, la delegació de Govern i l’Ajuntament d’Alboraia.

L’alcalde d’Alboraia es mostra molt satisfet amb la sensibilitat demostrada pel Ministeri i afirma que amb diàleg i baixant l’escala d’estudi de les grans infraestructures “a peu de camp”, sempre és possible trobar solucions raonables i satisfactòries per a tots, “Pot ser que coste un poc més d’esforç, però a la llarga compensa”.

Deixa el teu comentari