L’Ajuntament d’Alboraia crea un projecte en col·laboració amb CaixaBank i la Fundació “la Caixa” per a la creació d’un banc de préstecs de tauletes i portàtils per a les persones usuàries de Serveis Socials

Des de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alboraia s’ha creat un projecte per a acostar les noves tecnologies, com a mesura per a evitar l’aïllament social agreujat per la situació de Covid-19, a persones sense accés a internet i noves tecnologies.

La signatura del conveni es va dur a terme en el consistori, comptant amb l’assistència de Miguel Chavarría Díaz, alcalde d’Alboraia; Susana Cazorla Martí, regidora de Serveis Socials; i María David Murciano, coordinadora de Benestar Social; juntament amb els representants de l’entitat financera.

CaixaBank i la Fundació “la Caixa” col·laboren amb l’Ajuntament en “Sinapsi 3.0, connectant llars”, un projecte per a crear un banc de préstec de tauletes i portàtils per a proporcionar connexió a persones usuàries de serveis socials, sense accés a recursos informàtics per a fer front a la bretxa digital i seguir amb les rutines d’activitats dutes a terme en el municipi.

Els usuaris seran les persones participants en el Taller d’estimulació cognitiva i del Taller d’integració de Món Gran, que es realitzen des de Serveis Socials, a més de qualsevol persona que reunisca els requisits per a accedir al banc de prestacions de tauletes i portàtils.

Serà una activitat permanent, ja que l’objectiu és poder disposar i fer ús de les tauletes i portàtils sempre que se sol·licite tant per a les activitats ja nomenades com nous projectes que puguen sorgir.

Amb aquest banc tecnològic de prestació, es podrà proporcionar en situacions d’aïllament una connexió amb l’exterior intentant evitar en la mesura que siga possible la ruptura de les seues activitats diàries. En el cas que no es produïsca aïllament els dispositius s’utilitzaran per al desenvolupament de les activitats fomentant la seua familiarització amb aquestes, donant una major qualitat als tallers i reduint la bretxa digital.

L’activitat està proposada des de Serveis Socials, i a més es realitzarà formació per a les persones que no estiguen familiaritzades amb aquestes tecnologies i formen part dels tallers o vagen a utilitzar les tauletes/portàtils, aquesta iniciativa es realitzarà en una sala proporcionada per l’Ajuntament d’Alboraia. El material informàtic estarà costejat gràcies a la col·laboració econòmica de CaixaBank i la Fundació “la Caixa”, i l’Ajuntament es farà càrrec dels costos relacionats amb l’accés a internet, el manteniment dels dispositius i el personal encarregat del banc de prestacions i la formació per a l’ús dels dispositius.

Deixa el teu comentari