L’Ajuntament d’Almussafes concedeix 139 beques de menjador per a aquest curs

S’han invertit un total de 40.996 euros

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes ja ha fet públiques les llistes definitives de les persones beneficiàries del programa de beques de menjador escolar per al present curs 2020-2021. 

Després de concloure la convocatòria i establir-se els imports que finalment cobrarà l’alumnat inclòs en la iniciativa, el consistori municipal ha calculat que invertirà un total de 40.000 euros en col·laborar amb les famílies dels dos col·legis públics de la localitat en el pagament del servei de menjar servit els dies lectius.

Concretament, rebran ajuda dins d’aquest pla 139 xiquets i xiquetes dels cicles d’infantil i primària, 44 del Pontet i 95 de l’Almassaf. D’aquesta forma, fan més lleugeres les càrregues econòmiques d’aquestes famílies i faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquestes beques busquen atendre a aquelles persones a les quals no arriben les subvencions plantejades per la Generalitat Valencianes en aquest àmbit. 

Les sol·licituds havien d’entregar-se entre el 8 d’agost i l’11 de setembre, període després del qual una comissió avaluadora ha analitzat les peticions seguint els criteris establits en les bases reguladores del programa.

Durant l’avaluació, s’han tingut en compte aspectes com la renda familiar i altres circumstàncies com la situació de desocupació de pares, mares i tutors sense prestació o subsidi, la condició de família nombrosa o la discapacitat funcional d’algun membre de la unitat familiar, entre altres qüestions. Excepte en tres casos, en els quals per la baremació realitzada es percebrà la meitat de l’import, totes les sol·licituds acceptades comptaran amb una ajuda total de 296 euros per a sufragar les despeses de menjador.

L’ingrés d’aquestes subvencions s’abonarà en el compte dels centres docents per mitjà de pagaments mensuals endossats a nom de les persones beneficiàries, prèvia justificació per part del col·legi, en la qual se certifique els dies d’assistència i l’import per a cada persona becada que haja fet ús del servei en el mes anterior.

Deixa el teu comentari