L’Ajuntament d’Alzira aporta 250.000 euros més al Pla d’Ocupació Social

La Junta de Govern ratificava ahir la modificació de crèdit de 255.276,35 euros provinents de diverses partides per tal d’incorporar-los al Pla d’Ocupació Social Municipal COVID-19, que es va posar en marxa l’estiu de 2020. L’objectiu d’esta iniciativa és facilitar l’accés al mercat de treball als desocupats que s’han vist afectats per la situació sanitària derivada de la Covid 19.

Amb esta nova etapa del Pla, s’incorporaran un total de 23 persones entre qualificats i no qualificats per a un període de 3 mesos, prorrogables 3 mesos mes. Fonamentalment els llocs de treball que s’han de cobrir es corresponen amb la neteja, desinfecció, control d’accessos i mesures de seguretat establertes amb motiu de la COVID 19.

En total, l’Ajuntament d’Alzira haurà ocupat amb estes iniciatives des del passat mes d’agost, 59 persones, amb un pressupost de més de 750.000 euros per a la contractació de persones que es troben desocupades a causa de la situació sanitària actual i tindre un perfil professional que es trobe entre els perfils demandats per l’Ajuntament. A més, cal estar empadronat a Alzira almenys els 3 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud i ser major de 16 anys. 

El passat mes d’agost s’encetava el Pla d’Ocupació social destinat a persones no qualificades amb el qual es van incorporar a l’Ajuntament 20 persones per a tasques de recepció, administració, manteniment, neteja i desinfecció al qual es van destinar 250.000 euros.

En el mes de setembre, s’incorporaven 16 nous treballadors qualificats amb un pressupost de 250.000 euros més per a cobrir llocs de  categoria d’oficial, Formació Professional 1 i 2 i titulacions de grau  per a donar suport a les àrees d’esports, Comunicació, Prevenció de Riscos Laborals o IDEA entre altres.

“Volem donar continuïtat a esta iniciativa amb la qual l’Ajuntament compta amb el treball els nostres veïns i veïnes per tal d’adaptar-se a les noves necessitats municipals en estos moments complicats i d’incertesa. És la nostra responsabilitat que ningú es quede arrere, per això seguim treballant i hem destinat ja més de 750.000 euros a estos Plans d’Ocupació Social. El nostre repte és respondre a les necessitats de la nostra població, i al mateix temps reforçar els diferents departaments de l’Ajuntament”, assegura el regidor d’Economia i Hisenda, Albert Furió 

Deixa el teu comentari