L’Ajuntament d´Alzira realitza obres de millora per a evitar inundacions en la zona de la carretera de Gandia

20161111_121208La gran quantitat d’aigua que ve pel camí de l’Arena i l’elevadíssima quantitat de sòlids que arrastra l’aigua, així com les fulles dels arbres, produïxen l’embós dels albellons del carrer de Gandia. Esta combinació provoca que l’aigua que procedix del camí de Pescadors acabe al carrer de Gandia, aplegue fins al barri de les Basses i produïsca inundacions.

Segons Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, l’objectiu d’estes obres és minimitzar l’efecte negatiu de les escorrenties pluvials, ja que hi ha constància que periòdicament amb pluges torrencials d’intensitat mitjana i alta és altament probable que el problema acabe afectant el veïnat a causa de les inundacions.

Des de l’àrea de Gestió Urbanística es considera que en el passat s’han realitzat mesures correctores, com és la instal•lació d’albellons al final del camí dels Pescadors i també al carrer de Gandia, però estes mesures s’han demostrat insuficients.

Pascual afirma que el projecte actual té la finalitat de solucionar al tema de les inundacions tant al carrer de Gandia com al barri de les Basses. “La idea inicial és que no volem conduir les aigües pels col•lectors existents, sinó que directament volem traure-la del sistema abans que entre”.

“L’experiència ens ha demostrat que la idea de reconduir les aigües pels col•lectors existents és poc efectiva, pels problemes de terra i fulles, i que a més a més carrega els col•lectors impedint que estos agarren l’aigua que es genera per escorrentia dins de la mateixa ciutat. Des de l’equip de govern hem investigat la manera d’eliminar-la utilitzant els antics passos subterranis existents baix de la rotonda i que fins ara estaven totalment infrautilitzats.”

20161111_121147Fernando Pascual ha anunciat hui que en esta obra “interceptarem l’aigua que baixa del camí de l’Arena, mitjançant uns albellons transversals instal•lats al final del camí dels Pescadors, un de 8 i l’altre de 16 metres de longitud, que canalitzaran l’aigua per 4 canonades de 400 mm de secció fins a una séquia oberta d’uns 60 metres que portarà l’agua fins a un sistema existent de drenatge que fins ara a soles s’utilitzava per a la zona enjardinada existent a la zona”.

Per tant, hem aconseguit, estudiant a fons el problema i canviant la idea base del projecte, trobar una solució de cost reduït que reutilitza infraestructures existents fins ara, infrautilitzades.

Alzira, dijous 11 de novembre de 201

Deixa el teu comentari