L’Ajuntament de Burjassot i Caixa Popular signen un conveni de col·laboració per al suport financer als emprenedors locals

El despatx de l’Alcaldia ha sigut aquest matí el marc on s’ha celebrat la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Burjassot, representat per l’Alcalde, Rafa García i amb la presència també de la regidora de Comerç, Rosa Coca i Caixa Popular-Caixa Rural Cooperativa de Crèdit Valenciana, representada pel seu Director de zona, Francisco Montesa Chustcon.

L’acord de col·laboració naix de l’especial interés a col·laborar i coordinar esforços tant de l’Ajuntament de Burjassot com Caixa Popular per a fomentar les activitats locals que permeten el desenvolupament de la societat quant a creació de riquesa econòmica i ocupació, per a donar suport a l’emprenedoria i la consolidació empresarial en el municipi i per a incrementar l’activitat emprenedora entre els ciutadans i ciutadanes de la localitat.

Així, mitjançant aquest conveni, del compliment del qual es vetlarà des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Burjassot, a través dels tècnics de CEMEF, s’acorda una línia actuació per la qual Caixa Popular posarà a la disposició de l’Ajuntament de Burjassot una línia de finançament que, amb el nom “Línia Emprèn”, consistirà en préstecs amb les millors condicions per a aquells emprenedors i emprenedores que vulguen posar en marxa el seu projecte empresarial.

Els beneficiaris de Línia Emprén seran els autònoms/as així com les petites i mitjanes empreses que, amb menys de dos anys en funcionament, tinguen previst renovar, ampliar o millorar un negoci d’índole comercial o empresarial, així com llançar un projecte emprenedor en l’àmbit geogràfic de Burjassot. Per a accedir a la Línia Emprén, els sol·licitants hauran de complir una sèrie de requisits.

Quant a les condicions que ofereix la Línia Emprén, l’import podrà ser de fins al 95% de la inversió a realitzar, amb un màxim de 60.000 euros, amb un termini de fins a 5 anys. El finançament concedit s’haurà de destinar, exclusivament, al foment de la *autoocupación i la inserció soci-laboral del beneficiari/a. La manca serà opcional fins a sis mesos i el tipus d’interés serà Euribor 360 +3,95€. La comissió d’obertura serà de l’1% i les despeses d’estudi del 0%.

Deixa el teu comentari