L’Ajuntament de Carlet ajudarà les falles per a evitar la seua desaparició

Les subvencions aniran destinades únicament a pagar els monuments ja encomanats lloguers de casals, despeses corrents i pòlisses d’assegurances dels exercicis 2020 i 2021

L’Ajuntament de Carlet ha decidit mantindré en el pressupost del 2021 una partida destinada a la festa fallera, que es destinarà a les 7 comissions carletines, per a ajudar-les a sobreviure després d’un any d’aturada.

La cancel·lació de les falles del 2020 per l’estat d’alarma en el moment que les comissions ja havien fet gran part de les inversions de la festa fallera i el fet que durant estos mesos les comissions hagen suspés el cobrament de la quota als fallers, han deixat les comissions falleres en una situació econòmica difícil que, en molts casos, les pot abocar a la desaparició. 

L’activitat fallera s’ha suspés, però les comissions continuen acumulant despeses corrents.

Per aquest motiu el govern local  ha decidit mantenir el pressupost de 35.000 €, que, en lloc de destinar-se a la celebració de les festes falleres, servirà per a subvencionar directament les set comissions falleres de la localitat.

La Regidoria de Cultura Popular aposta així per garantir el manteniment de la festa fallera, la construcció dels monuments fallers i les activitats culturals i artístiques promogudes per les falles. D’esta manera, les comissions falleres podran rebre subvencions d’un màxim de 5.000 euros destinades al disseny, material i muntatge dels monuments fallers del 2020 i 2021, les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil i d’accidents, el lloguer del casal fester i les despeses corrents de les comissions com aigua, llum, telèfon, pirotècnia i assessoria.

Deixa el teu comentari