L’Ajuntament de Carlet tanca l’exercici totalment sanejat i sense deutes

Sense cap deute al banc i amb liquiditat per a fer front a qualsevol imprevist són les característiques que definixen la situació actual de les arques municipals carletines. Així es desprén de la liquidació del pressupost del 2018 que es presentava en el passat ple.

D’una banda, s’han presentat uns comptes ajustats a la llei d’estabilitat pressupostària, que complixen la regla de despesa i que compten amb un resultat positiu de quasi dos milions d’euros i sense cap deute amb el bancs. Esta situació permet a l’Ajuntament plantejar-se un estudi de viabilitat per a reduir l’impost de rústica de cara a futurs pressupostos, tal com ha explicat l’alcaldessa de la ciutat.

A esta situació sanejada, s’unix un altre factor positiu com és la liquiditat de l’estalvi acumulat al llarg dels anys. Actualment, compta amb un romanent de tresoreria que, tot i que ara no es pot gastar, és un fons econòmic que es podrà utilitzar una vegada la normativa estatal siga més laxa quant al sostre d’inversió que tenen els ajuntaments per a no endeutar-se.

Estos dos aspectes econòmics positius permeten que l’Ajuntament tinga capacitat de finançament i autorització per a realitzar inversions financerament sostenibles i, d’altra banda, assumisca una gamma més amplia de serveis municipals, fins i tot alguns que no són de la seua competència però que revertixen en la ciutadania com són els plans municipals d’ocupació.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha destacat que «l’ajuntament està sanejat perquè a hores d’ara les administracions estan al dia en els pagaments a l’Ajuntament de Carlet,cosa que ens permet ser un ajuntament solvent i és una mostra més de l’agilitat de l’administració, perque en altres ocasions hem tingut problemes de tresoreria i liquiditat perquè les administracions ens devien fins a 4 milions d’euros». Una altra dada d’esta solvència és la millora progressiva al llarg de l’any del període mitjà de pagament a les empreses que treballen per a l’ajuntament. A hores d’ara l’Ajuntament manté un període estable de pagament de les factures que arriben en prop d’un mes, si en gener era de 37’48 dies, a final d’any arriba a ser de 34 dies, poc més d’un mes. Una situació estable que, segons Ortega, genera confiança a les empreses que treballen per a l’ajuntament perquè hi ha estabilitat en el pagament i diners per a fer front a les despeses.

Deixa el teu comentari