L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA S’OPOSA FRONTALMENT A LA PLANT DE RESIDUS SANITARIS QUE VOLEN INSTAL·LAR A GUADASSUAR

riesgo biològicoL’eixida a Informació Pública de la sol·licitud de l’autorització ambiental integrada d’un centre de gestió de residus biosanitaris del grup III i de transferència de residus perillosos, ha posat en peu de guerra a la població de l’Alcúdia, davant una planta que vol tractar 3.800 tones anuals (10.000 kg diaris) de residus altament perillosos.

La Planta estaria situada a poc més de 1.000 metres de distància del nucli urbà de Montortal del municipi de l’Alcúdia, en una zona de producció intensiva agrícola i a menys de 100 metres de la Sèquia Reial.

El transport d’aquests residus està considerat igualment com a transport de mercaderies perilloses i el seu itinerari travessaria el nucli urbà de Montortal citat anteriorment.

Cal tindre en compte que aquest polígon no està urbanitzat, ni té clavegueram, xarxa d’aigua potable, estació depuradora o accessos vials adequats. I aquesta urbanització no està prevista en els plans de l’Ajuntament actual, i no hi ha agent urbanitzador.

Per això el plenari d’ahir celebrat a l’Alcúdia va aprovar per unanimitat una moció conjunta en la que l’Ajuntament de l’Alcúdia mostra el radical i frontal rebuig a la implantació del projecte d’activitat de gestió, emmagatzemament i transport de residus sanitaris dels grups III i IV -els més perillosos- que es vol instal·lar al polígon industrial “La Garrofera” al Terme Municipal de Guadassuar,  que se situa a escassa distància d’un nucli de població tradicional (Montortal), a menys de 100 metres de la Sèquia Reial del Xúquer i queda acreditada la existència de greus perills, riscs potencials i molèsties per als veïns d’aquest barri de l’Alcúdia, a l’igual que a la producció agrícola i al medi ambient pròxim a la instal·lació.

L’Ajuntament de l’Alcúdia comunicarà aquest acord a aquest acord a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana demanant que es procedisca a informar desfavorablement a l’Autorització Ambiental Integrada de l’esmentat projecte. Igualment es comunicarà aquest acord a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la falta d’accessos a dita Planta i el fet de que ha de travessar un nucli urbà per dins del mateix.

Finalment l’Ajuntament de l’Alcúdia es dirigirà a l’Ajuntament de Guadassuar pregant a aquesta Corporació que es manifeste clarament contra aquest projecte, presente al·legacions al mateix i demane a la Conselleria corresponent la denegació de l’esmentada activitat. Igualment es sol·licita a aquest ajuntament que inicie els tràmits per a que el Polígon Industrial “La Garrofera” de Guadassuar rebaixe la seua qualificació d’activitats, actualment del grau 5 –el més alt possible- en activitats molestes i el grau 4 –el segon més alt possible- en insalubres, nocives o perilloses.

 

 

Deixa el teu comentari