L’Ajuntament de Picassent posa en marxa un pla de voluntariat tecnològic al municipi

L’acció es desenvoluparà mitjançant sessions interactives entre la persona tutora i la persona que rep la formació. Tota aquella persona que estiga interessada pot inscriure’s com a demandant o com a voluntari/a a través del 96 123 58 59, també presencialment a la Casa de Cultura o a través del següent enllaç: http://www.picassent.es/va/voluntariat-tecno

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana s’inicia un nou pla de voluntariat tecnològic al municipi dirigit a persones que tinguen pocs o nuls coneixements en la xarxa internet.  L’acció presentada pretén donar una resposta a una realitat vigent com és la necessitat actual que tenim les persones per accedir, comprendre i utilitzar les Tecnologies de la Informació de què disposem en l’actualitat i que estan en constant evolució. Una evolució en la qual totes i tots tenim una responsabilitat per a trencar amb la bretxa digital, present encara en la nostra societat. Amb esta intenció va sorgir la idea durant la celebració del I Hackathon Picassent que va tindre lloc de manera virtual fa uns mesos.

Tal i com assenyala el regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Morató, «La política de participació ciutadana és aquella que tracta d’implantar estratègies per propiciar les ferramentes necessàries  que estimulen l’interacció entre l’administració i la ciutadania. I pensem que esta és una nova eina que afecta els interessos col·lectius del nostre poble».

Els objectius d’este pla busquen per una banda fomentar l’accés a les noves tecnologies entre els col·lectius de persones que, per motius d’edat avançada o altres qüestions, tinguen difícil o nul accés i per altra afavorir les comunicacions virtuals entre els membres d’una família, associació o col·lectiu i entre diferents associacions, permetent així la creació de xarxes de comunicació. Altres metes són també facilitar els usos d’Internet entre la població com administració electrònica, (cita prèvia al serveis de l’Ajuntament, pagar un rebut, demanar cita al centre de salut), comerç electrònic, xarxes socials i altres que milloren la qualitat de vida i també incorporar la xarxa Internet a la vida quotidiana


Qualsevol persona que vulga adherir-se a este pla ha de ser major de 16 anys, amb coneixements d’internet suficients per ensenyar i formar les persones interessades en este servei així com que tinguen un domini de les tecnologies per a realitzar reunions en línia, i videoconferències a través dels seus telèfons mòbils. I allò més important i necessari: tindre temps per dedicar-lo a este voluntariat.

Deixa el teu comentari