L’Ajuntament de Quart de Poblet inicia el disseny del seu Pla Local de Residus

A través d’aquest document permet establir una regulació detallada de la gestió de residus

Dins de les seues polítiques mediambientals i de promoció de la sostenibilitat per a millorar la vida de veïns i veïnes, l’Ajuntament de Quart de Poblet continua avançant amb el disseny del Pla Local de Residus. A través d’aquesta mesura es compleix amb el que s’estableix dins del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR CV).

El principal objectiu del Pla Local de Residus és establir una regulació detallada de la gestió dels residus del municipi, ateses les peculiaritats pròpies d’aquest. D’igual manera, ajudarà a la planificació a futur la gestió de les fraccions de residus considerades.

Per a això, es realitzarà una àmplia labor de recollida d’informació i diagnòstic. Així, en aquest document es recolliran tots els serveis de competència municipal, així com els rendiments que s’esperen obtindre en la recollida selectiva de residus.

A més, es justificarà i quantificaran les diferents accions dutes a terme per a aconseguir una millora de la recollida selectiva, així com una justificació del sistema seleccionat per a aquesta.

En el Pla també s’estudiarà el sistema de recollida selectiva en zones amb nous desenvolupaments urbans o que hagen experimentat una reforma important.

Finalment, es desenvoluparà una guia pràctica per a la correcta separació dels residus i les mesures de conscienciació, transparència i tutoria sobre la ciutadania en la implantació dels processos i educació ambiental que s’han d’aplicar en cada municipi.

De manera paral·lela, el Consistori continuarà treballant en la conscienciació i sensibilització ciutadana a través de diferents campanyes de comunicació destinades a tota la població.

Deixa el teu comentari